Mẹ Kể Bé Nghe – Võ Ngọc Châu (biên soạn)

3122

Mẹ Kể Bé Nghe

Tác giả: Võ Ngọc Châu (biên soạn)

Nhà xuất bản Trẻ ấn hành năm 2009 

Giọng đọc: Phương Minh