Tottochan Cô Bé Bên Cửa Sổ

Tác giả: Tétsukô Kurôyanari

Nhà xuất bản Kim Đồng ấn hành 1989

Giọng đọc: Dương Liễu