Trên Bục Giảng – Brad Cohen & Lisa Wysocky

834

Trên Bục Giảng

Tác giả: Brad Cohen & Lisa Wysocky

Nhà xuất bản Phụ Nữ ấn hành

Giọng đọc: Minh Hoàng

​Khi còn mài đũng quần trên ghế nhà trường, ai là người thầy người cô mà bạn yêu quý nhất, hay ít ra là người tạo ấn tượng tốt nhất với bạn? Đa số chúng ta, nếu có cơ hội được cắp sách đến trường, đều có thể dễ dàng trả lời câu hỏi này. Nhưng đối với Brad Cohen, tác giả của quyển sách Trên Bục Giảng, thì không dễ chút nào!