Ý Nghĩa Sự Sống, Luân Hồi Và Sự Tự Do

Tác giả: Đức Đạt-Lai Lạt-Ma

Theo đức Dalai Lama, giá trị của đời sống không chỉ là sự hoàn thiện đạo đức bản thân, mà còn được thể hiện qua cách dấn thân phục vụ tha nhân và cộng đồng để họ đạt được các giá trị an lạc như mình đã đạt được. Ý nghĩa của đời sống dưới sự phân tích của đức Dalai Lama chẳng những không có gốc rễ của cái tôi vị kỷ và vị ngã trung tâm, mà chính là nguồn động năng của từ bi vô bờ bến, vượt qua mọi giới hạn, để trang trải tình thương đến với mọi người và muôn loài. Năng lực của lòng từ có thể mang lại sự an vui và hạnh phúc cho tha nhân, trên tinh thần vô ngã và vị tha, trong khi lòng bi có thể nhổ lên sạch gốc rễ của đau khổ.