Vô Ngã Vô Ưu

3724

Vô Ngã Vô Ưu

Tác giả: Ni Sư Ayya Khema

Đây là một quyển sách căn bản dành cho người muốn tìm  hạnh phúc và sự bình an trong cuộc sống qua con đường tâm linh.  Con đường Đạo của Đức Phật rất đơn giản, thích hợp với mọi người.  Bất cứ ai với lòng quyết tâm và thiện ý đều có thể đi trên con đường nầy để đạt được tự do, giải thoát cho thân tâm.  Cuộc hành trình nầy đòi hỏi người tham dự phải trang bị cả thân và tâm để được giải thoát khỏi “cái Ngã”.  Tâm để nhận biết, tổng kết, phân loại, và thân để cảm nhận.   Khi chúng ta có thể giải thoát khỏi các phản ứng tình cảm và chỉ trú ngụ trong lòng từ bi, tâm ta sẽ rộng mở để đón nhận những sự thật vĩ đại về ý nghĩa của vũ trụ.  Chúng ta càng hướng về những sự thật nầy, chúng ta càng dễ đạt đến sự giải thoát tâm linh.  Hy vọng là quyển sách nầy sẽ giúp bạn tiến bước trên con đường Đạo, theo giáo lý của Đức Phật và giúp cuộc hành trình tìm Đạo của bạn nhẹ nhàng hơn.