Ý Tình Thân

809

Ý Tình Thân

Tác giả: Thích Trí Siêu

“Ý Tình Thân” là một đề tài vô tận, vì đó là những yếu tố cấu tạo nên con người và con người là cả một thế giới huyền bí. Tập sách này không phải là một tiểu luận về tâm lý học nên không thể bao quát hết mọi vấn đề nhân sinh; Mục đích của nó nói lên sự tương quan của Ý, Tình, Thân và tiến trình phiền não để bạn đọc có một cái nhìn khác trong việc tu hành chuyển hóa khổ đau. Trong khi viết tác giả đã cố gắng dùng ít thuật ngữ Phật giáo và cho nhiều thí dụ bình dân để dễ hiểu. Mong rằng sách này sẽ đem lại cho bạn đọc nhiều lợi ích.