Mẹ – Biểu Hiện Của Tình Thương – Thích Nhất Hạnh

3701

Mẹ – Biểu Hiện Của Tình Thương

Tác giả: HT Thích Nhất Hạnh

Ai ở trên đời này mà không từng bị oan ức? Nhưng bị oan ức mà cứ để hận thù chế ngự thì nỗi đau biết đến ngày nào vơi? Bị oan ức nhưng làm thế nào để cởi mở, làm thế nào để giải oan? Ở đời, vì khổ đau người ta chỉ muốn nuôi ý hận thù, muốn trừng phạt kẻ kia bằng những biện pháp bạo động. Nhưng Bụt đã dạy: “hận thù không thể giải tỏa được bằng hận thù”. Suối giải oan là suối của từ và của bi. Từ bi là tâm vô lượng, tâm không biên giới, tâm không ngằn mé, có khả năng ôm lấy và dung chứa được mọi loài. Nếu không có chất liệu từ bi thì hận thù sẽ chồng chất từ kiếp này sang kiếp khác. “Mẹ biểu hiện của tình thương” giúp ta nuôi lớn tình thương, nuôi lớn tâm từ bi và giải tỏa được hận đó là thông điệp mà tác giả Thích Nhất Hạnh muốn gửi gắm tới chúng ta.