Lắng Nghe Hơi Thở

Tác giả: Lưu Đình Long

Hơi thở, ai cũng có để sống. Nhưng sống bởi một hơi thở thiếu ý thức, ta sẽ sống thiếu trọn vẹn vì ta không xúc chạm được với hiện tại, với sự an tĩnh trong tâm hồn… Sự an tĩnh trong tâm hồn mới là hạnh phúc vững bền, bởi nó giúp chính mình vượt thoát khổ đau, nhận diện được đầy đủ cuộc sống như là chính nó. Phải hiểu cuộc sống, hiểu chính mình thì mới yêu thương đúng đắn. Đó là tuệ giác được chế tác bằng hơi thở, bằng sự lắng nghe hơi thở…