Nhặt Cánh Vô Ưu – Thích Viên Trí

562

Nhặt Cánh Vô Ưu – Thích Viên Trí 

Tác giả: Thích Viên Trí

Nguời qua phố cũ buồn biết mấy – Nhặt cánh vô uu* rụng xuống đời – Vuờn Phật ngàn xua nào ai thấy – Hiển hiện hiển Vàng Anh hoa nắng roi – Thoảng nghe trong gió lời Vua Lý – Tuyên chiếu dời đô tiếng rạng ngời – Nghe từ sân lạnh hồn đá hát – Tuyệt khúc vô thuờng ai giỡn choi. – Lâm tì ni đa vào kinh sử – Có gốc vô uu Phật đản sanh – Hóa thành hoa nở nhu vàng dát – Rực sáng tinh cầu động trời xanh. – Hoa không là Phật hay là Phật – Thuộc tính vô ưu hoa Vàng Anh – Giữa đời mạt pháp hương thom ngát – Như kinh siêu độ khắp chúng sanh. – Ta qua phố cu vuờn xua đã – Sân lạnh thềm rêu tro đá xanh – Khẽ nhặt Thánh hoa vô ưu nát – Duới gót chân nguời đọng máu tanh….