Khi Hồng Hạc Bay Về – HT Thích Huyền Diệu

8097

Khi Hồng Hạc Bay Về

Tác giả: HT Thích Huyền Diệu

” Khi hồng hạc bay về… và phép mầu nhiệm”. Hy vọng qua bài đọc Khi Hồng Hạc Quay Về của tác giả Thầy Huyền Diệu sẽ giúp bạn tìm thấy những điều mầu nhiệm cho chính bản thân mình.” …”Tôi một mực tin tưởng rằng nếu chúng ta luôn tâm niệm làm việc phước đức thì sẽ gặp được bao nhiêu phép lạ ngay trong cuộc sống. Đây là một điều mầu nhiệm mà bản thân tôi đã chiêm nghiệm được để từ đó luôn tìm cách áp dụng trong đời và nay xin được chia sẻ cùng với bạn đọc”….