Minh Triết Trong Đời Sống

8698

Minh Triết Trong Đời Sống

Tác giả: Dịch Giả Nguyên Phong

Darshani Deane là một diễn giả nổi tiếng, đã giúp đỡ rất nhiều người trên phương diện tâm linh. Buổi diễn thuyết nào của bà cũng thu hút rất đông thính giả và sau buổi nói chuyện, nhiều người đã tiếp tục thảo luận với bà những vấn đề mà họ đặc biệt quan tâm. Chi tiết những cuộc trò chuyện sâu sắc đó được bà tuyển chọn và đưa vào Minh triết trong đời sống – cuốn sách đã giúp nhiều người tìm được sự thoải mái trong đời sống tinh thần trong gần 25 năm qua. Với 58 chủ điểm trong quyển sách này, tác giả Darshani Deane sẽ khơi mở tâm trí, giúp chúng ta con đường vượt khỏi những vướng mắc trói buộc tâm tưởng để đạt đến cảm giác an nhiên trong đời sống.