Tối ngày 12.10.2019 (nhằm ngày 14.09.Kỷ Hợi), quý Phật tử gần xa đã trở về Tu Viện Tường Vân để thính pháp và tham dự buổi lễ sám hối hằng tháng.

Vào lúc 19h00′, toàn thể đại chúng đã trang nghiêm cung đón Đại Đức Thích Phước Tiến – Trụ Trì Tu Viện Tường Vân quang lâm giảng đường để thuyết giảng với đề tài: Thế Thái Nhân Tình.

Thông qua những câu chuyện thực tế trong cuôc sống, bài pháp mang ý nghĩa như một lời tâm sự gửi gắm những niềm trăn trở của thầy về thực trạng của xã hội hiện nay. Thầy nhận định rằng: Đạo đức không tạo ra tiền nhưng con người phải phát huy nó thì chúng ta mới tạo nên cuộc sống an lành bởi lẽ đạo đức không còn thì lương tâm con người cũng khép lại.

Sau thời pháp thoại, buổi lễ sám hối đã được diễn ra trang nghiêm dưới sự hiện diện của chư tăng cùng với quý Phật tử .