(PPUD) Những khi gặp thất bại, bạn chán chường và bị những suy nghĩ u ám bủa vây…

Lúc đó, bạn cần lắm những lời nói chân thành và sáng suốt để vượt qua bản ngã nhỏ nhen, ích kỷ và yếu đuối của bản thân mình. Website Phật Pháp Ứng Dụng thân gởi đến độc giả những hình ảnh trích dẫn các câu nói súc tích và ý nghĩa. Từ những lời suy ngẫm về cuộc sống, chúng tôi hy vọng sẽ giúp bạn có cái nhìn tích cực với mọi chuyện đến với bạn hơn.

Suy ngẫm về cuộc sống

Suy ngẫm về cuộc sống

Suy ngẫm về cuộc sống

Suy ngẫm về cuộc sống

Suy ngẫm về cuộc sống

Suy ngẫm về cuộc sống

Suy ngẫm về cuộc sống

Suy ngẫm về cuộc sống

Suy ngẫm về cuộc sống

Suy ngẫm về cuộc sống

Suy ngẫm về cuộc sống

Suy ngẫm về cuộc sống

Suy ngẫm về cuộc sống

Suy ngẫm về cuộc sống

Suy ngẫm về cuộc sống

Suy ngẫm về cuộc sống

Suy ngẫm về cuộc sống

Ảnh: Tâm Thanh

Theo Phật Pháp Ứng Dụng