Saturday, 23 October, 2021
Trang Chủ Danh mục Trái tim của Bụt

Danh mục: Trái tim của Bụt

Trái Tim Của Bụt - Bài 25 Bài kết thúc

Trái Tim Của Bụt bài 25: Bài kết thúc

Trái Tim Của Bụt bài 25: Bài kết thúc Hôm nay là ngày 20 tháng hai năm 1994, chúng ta kết thúc khóa tu mùa Đông tại Làng Mai. Chúng ta...
Trái Tim Của Bụt - Bài 24 Niềm tin thể hiện trong đời sống

Trái Tim Của Bụt bài 24: Niềm tin thể hiện trong đời sống

Trái Tim Của Bụt bài 24: Niềm tin thể hiện trong đời sống Hôm nay là ngày 17 tháng 2 năm 1994. Chúng ta ở tại xóm Thượng, trong khóa...
Trái Tim Của Bụt - Bài 23 Tu tập từ quán

Trái Tim Của Bụt bài 23: Tu tập từ quán

Trái Tim Của Bụt bài 23: Tu tập từ quán Hôm nay là ngày 13 tháng 2, năm 1994. Chúng ta đang ở tại Xóm Hạ, học tiếp về Bốn...
Trái Tim Của Bụt - Bài 22 Hộ trì sáu căn bằng chánh niệm

Trái Tim Của Bụt bài 22: Hộ trì sáu căn bằng chánh niệm

Trái Tim Của Bụt bài 22: Hộ trì sáu căn bằng chánh niệm Hôm nay là ngày 6 tháng 2, năm 1994. Chúng ta ở tại Xóm Hạ và chúng...
Trái Tim Của Bụt - Bài 21 Bốn duyên và sáu nhân

Trái Tim Của Bụt bài 21: Bốn duyên và sáu nhân

Trái Tim Của Bụt bài 21: Bốn duyên và sáu nhân Hôm nay là ngày 3 tháng 2 năm 1994, chúng ta ở xóm Thượng và học tiếp về bát...
Trái Tim Của Bụt - Bài 20 Quán vô tác vô nguyện

Trái Tim Của Bụt bài 20: Quán vô tác vô nguyện

Trái Tim Của Bụt bài 20: Quán vô tác vô nguyện Hôm nay là ngày 30 tháng giêng năm 1994, chúng ta ở tại xóm Hạ và chúng ta học...
Trái Tim Của Bụt - Bài 19 Quán không trong năm lễ

Trái Tim Của Bụt bài 19: Quán không trong năm lễ

Trái Tim Của Bụt bài 19: Quán không trong năm lễ Hôm nay là ngày 27 tháng giêng năm 1994, chúng ta ở tại xóm Thượng và học tiếp về...
Binh-Than

Trái Tim Của Bụt bài 18: Chuyển hóa tập khí

Trái Tim Của Bụt bài 18: Chuyển hóa tập khí Hôm nay là ngày 23 tháng giêng năm 1994, chúng ta ở tại Xóm Hạ và học tiếp về bát...
Trái Tim Của Bụt - Bài 17 Pháp ấn

Trái Tim Của Bụt bài 17: Pháp ấn

Trái Tim Của Bụt bài 17: Pháp ấn Hôm nay là ngày 20 tháng giêng năm 1994, chúng ta ở tại xóm Thượng và học tiếp về bát chánh đạo. Pháp...
Trái Tim Của Bụt - Bài 16 Chánh định

Trái Tim Của Bụt bài 16: Chánh định

Trái Tim Của Bụt bài 16: Chánh định Hôm nay là ngày 16 tháng giêng năm 1994, chúng ta ở tại Xóm Hạ, học tiếp về tứ diệu đế. Hôm trước...
Trái Tim Của Bụt - Bài 15 Quán pháp trong pháp

Trái Tim Của Bụt bài 15: Quán pháp trong pháp

Trái Tim Của Bụt bài 15: Quán pháp trong pháp Hôm nay là ngày 13 tháng giêng năm 1994, chúng ta ở tại Xóm Thượng và học tiếp về chánh...
Trái Tim Của Bụt - Bài 14 Quán chiếu cảm thọ

Trái Tim Của Bụt bài 14: Quán chiếu cảm thọ

Trái Tim Của Bụt bài 14: Quán chiếu cảm thọ Hôm nay là ngày mùng 9 tháng giêng năm 1994, chúng ta ở tại Xóm Hạ và học tiếp về...
Trái Tim Của Bụt - Bài 13 Như lý tác ý

Trái Tim Của Bụt bài 13: Như lý tác ý

Trái Tim Của Bụt bài 13: Như lý tác ý Chúng ta đã học rằng trong tinh thần của Tứ diệu đế, một sự thật gồm chứa cả ba sự...
Trái Tim Của Bụt - Bài 12 Tiếp xúc với sự sống nhiệm mầu

Trái Tim Của Bụt bài 12: Tiếp xúc với sự sống nhiệm mầu

Trái Tim Của Bụt bài 12: Tiếp xúc với sự sống nhiệm mầu Hôm nay là ngày 30 tháng chạp năm 1993, chúng ta ở tại Xóm Thượng và học...
Trái Tim Của Bụt - Bài 11 Chánh niệm là tự làm chủ

Trái Tim Của Bụt bài 11: Chánh niệm là tự làm chủ

Trái Tim Của Bụt bài 11: Chánh niệm là tự làm chủ Hôm nay là ngày 26 tháng chạp năm 1993, chúng ta học tiếp về chánh niệm. Chữ niệm chúng...
Trái Tim Của Bụt - Bài 10 Sống giây phút hiện tại

Trái Tim Của Bụt bài 10: Sống giây phút hiện tại

Trái Tim Của Bụt bài 10: Sống giây phút hiện tại Hôm nay là ngày 23 tháng 12 năm 1993 chúng ta ở tại Xóm thượng và học tiếp về...

Bài mới