Sáng ngày 29/6/Quý Mão (nhằm 15/8/2023) tại tịnh nghiệp đạo tràng tự viện Tường Vân trang trọng tổ chức lễ Bố Tát thả giới kỳ cuối mùa An cư Kiết hạ PL. 2567.

103A2070

 

 

Buổi lễ diễn ra với sự tham dự của HT. Thích Thiện Lạc – Chứng minh BTS GHPGVN huyện Bình Chánh đường Thiền chủ hạ trường; TT. Thích An Trung – Phó ban TT BTS PG huyện, Phó Chủ tịch Hương; TT. Thích Phước Tiến – Phó Ban BTS PG huyện, Trụ trì Từ Viện Tường Vân chức Hóa Chủ trường hạ, cùng chư hành giả an cư nội ngoại thành.

103A2073

Tại tổ đường, ĐĐ. Thích An Bình – Quản chúng hạ trường, tác bạch cung thỉnh chư Tôn giáo phẩm quang lâm chánh điện cử hành nghi thức Bố Tát.

Sau khi niêm hương bạch Phật và tác pháp Yết ma, HT. Thích Trực Giáo – Giáo dục Ban Trị sự đã tuyên bố lại giới luật, toàn thể hành giả an cư đều lắng lòng thanh tịnh cùng nhau ôn lại Tỳ ni luật Sinh ra liễm thân tâm, tấn tu tam vô lậu học.

103A2093

Trong giờ trai đường, Phật tử Tường Tâm cùng các thiện nam tín nữ đã tác bạch cúng dường trai tăng kính dâng lên chư đức tôn chứng minh.

103A2100

Tối cùng ngày, vào lúc 19h00, TT. Thích Phước Tiến – UV TT Ban Hoằng Pháp Trung bổ trụ trì tự viện Tường Vân đã quang lâm pháp trình bày chia sẻ về việc nhận thức giáo pháp một cách cũng đúng đắn như có những lời sách tấn trong tu học đối với Phật toàn thể tử đạo tràng. Sau cuộc đối thoại trọng buổi sáng, Sám hối Hồng Danh được diễn ra với sự trang trọng thành kính.

103A2136

Tối ngày 01/07/Quý Mão (nhằm 16/8/2023) Tu Viện Tường Vân trang nghiêm khai kinh Vu Lan Báo Hiếu PL.2567 – DL.2023 – Nguyện cầu cha mẹ, thân bằng quyến thuộc hiện tiền tăng long phúc thọ, người quá vãng tái sanh cảnh giới an lành.

103A2331

Sau đây là một số hình ảnh:

Lễ Bố Tát

103A2063 103A2065 103A2066 103A2072

Phật tử Tường Tâm cùng thiện nam tín nữ tác bạch cúng dường

103A2120 103A2117 103A2110 103A2104 103A2102

Thượng tọa Thích Phước Tiến chia sẻ pháp thoại

103A2125103A2159 103A2211 103A2204 103A2198 103A2192 103A2178 103A2176 103A2171 103A2170 103A2162 103A2161

Nghi thức Sám Hối

103A2213103A2222 103A2297 103A2291 103A2285 103A2283 103A2269 103A2267 103A2264 103A2262 103A2258 103A2255 103A2251 103A2248 103A2245 103A2243 103A2238 103A2236 103A2233 103A2229 103A2225 103A2223

Khai kinh Vu Lan Báo Hiếu

103A2303103A2323 103A2299103A2350

103A2331

bong hong cai ao 2020 2103A2347 103A2342 103A2340 103A2339 103A2336

103A2329 103A2347 103A2342 103A2340 103A2339 103A2336

 Tin: Tâm Lợi – Ảnh: Tâm Thiền