Mùa an cư năm nay – 2022 tại tịnh nghiệp đạo tràng Tu Viện Tường Vân được sự quan tâm và chỉ đạo của thường trực BTS PG huyện Bình Chánh đã khai mở khóa an cư kiết hạ trong hòa hợp và trang nghiêm.

sinh hoat truong ha 2022 19

Từ sau Rằm tháng Tư đến Rằm tháng Bảy (Âm lịch) là khoảng thời gian kiết giới cộng tu. Thông qua đó, chương trình tu học mỗi ngày được bắt đầu vào lúc 04h00 sáng và kết thúc lúc 22h00 đêm, các buổi: tụng kinh, tọa thiền, lạy Phật, chấp tác… được thực hiện một cách nghiêm cẩn, dưới sự hướng dẫn của TT. Thích Phước Tiến – Trụ trì Tu Viện Tường vân, Hóa Chủ hạ trường.

sinh hoat truong ha 2022 1

Để nâng cao sở học với các phạm trù triết lý Phật giáo. Ban chức sự trường hạ đã cung thỉnh chư Tôn Đức Giảng sư, để giảng dạy các môn học:

HT. Thích Thiện Lạc giảng môn Phật Học Chuyên Đề
HT. Thích Nhật Hỷ giảng môn Phật Học Danh Số
HT Thích Hạnh Bình giảng môn Lịch Sử Tư Tưởng Phật Giáo Ấn Độ
TT. Thích Tắc Huê giảng mônChuyên Đề Phật Học
TT. Thích Phước Tiến giảng môn Duy Thức Tam Thập Tụng
TT. Thích Quảng Thiện giảng môn Kinh Tạng Nikayas
TT. Thích Trí Huệ giảng môn Kinh A Hàm
TT. Thích Phước Nghĩa giảng môn Quy Sơn Cảnh Sách
TT. Thích Trí Minh giảng môn Kinh Kim Cang

sinh hoat truong ha 2022 7sinh hoat truong ha 2022 4

Trong cửu tuần tu học, chư hành giả thực tập đời sống hiện tại lạc trú, cùng chia sẻ kinh nghiệm thực hành theo giáo lý Phật đà. Tạo nên nguồn năng lượng tâm linh vững chắc, vun bồi đạo lực cho việc hoằng pháp lợi sanh sau này.

Sau đây là một số hình ảnh:

HT. Thích Huệ Đăng giảng môn Lược Giảng Kinh Lăng Giàsinh hoat truong ha 2022 2 sinh hoat truong ha 2022 3

HT. Thích Thiện Lạc giảng môn Phật Học Chuyên Đề sinh hoat truong ha 2022 16sinh hoat truong ha 2022 6

HT Thích Hạnh Bình giảng môn Lịch Sử Tư Tưởng Phật Giáo Ấn Độ sinh hoat truong ha 2022 10 sinh hoat truong ha 2022 11

TT. Thích Tắc Huê giảng môn Chuyên Đề Phật Học sinh hoat truong ha 2022 5

TT. Thích Trí Minh giảng môn Kinh Kim Cang sinh hoat truong ha 2022 8

TT. Thích Phước Tiến giảng môn Duy Thức Tam Thập Tụng sinh hoat truong ha 2022 9

sinh hoat truong ha 2022 12

TT. Thích Trí Huệ giảng môn Kinh A Hàm sinh hoat truong ha 2022 14

TT. Thích Quảng Thiện giảng môn Kinh Tạng Nikayas sinh hoat truong ha 2022 15

TT. Thích Phước Nghĩa giảng môn Quy Sơn Cảnh Sách sinh hoat truong ha 2022 18sinh hoat truong ha 2022 17

Kinh hành
sinh hoat truong ha 2022 19 sinh hoat truong ha 2022 20 sinh hoat truong ha 2022 21 sinh hoat truong ha 2022 22 sinh hoat truong ha 2022 23

Tụng Kinh chiềusinh hoat truong ha 2022 24 sinh hoat truong ha 2022 25 sinh hoat truong ha 2022 26 sinh hoat truong ha 2022 27

Chấp tácsinh hoat truong ha 2022 28 sinh hoat truong ha 2022 29 sinh hoat truong ha 2022 30 sinh hoat truong ha 2022 31 sinh hoat truong ha 2022 32 sinh hoat truong ha 2022 33

Tọa thiền
sinh hoat truong ha 2022 34 sinh hoat truong ha 2022 35 sinh hoat truong ha 2022 36 sinh hoat truong ha 2022 37 sinh hoat truong ha 2022 38 sinh hoat truong ha 2022 39 sinh hoat truong ha 2022 40 sinh hoat truong ha 2022 41 sinh hoat truong ha 2022 42

Tin: Tâm Lợi – Ảnh: Tâm Thanh