Trong không khí đón chào ngày khánh đản lần thứ 2647 của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni và kỷ niệm 60 năm Bồ Tát Thích Quảng Đức vị pháp thiêu thân với ngọn lửa thiêng bất diệt (1963 – 2023), Ban Trị sự Phật giáo huyện Bình Chánh đã trang nghiêm thiết trí lễ đài, đèn hoa, băng rôn biểu ngữ nhằm tôn vinh bậc tuệ giác xuất trần cũng như duy trì và phát huy giá trị văn hóa đạo đức Phật giáo.

DJI 0829

Lễ đài Phật Đản của huyện Bình Chánh năm nay được tổ chức tại Tu Viện Tường Vân với nhiều hoạt động có ý nghĩa như: nghi thức tắm Phật, thuyết giảng, diễu hành xe hoa, ẩm thực chay, triển lãm văn hóa mang nét đặc trưng của Phật giáo huyện nhà.

phat dan 2023 39

phat dan 2023 7

Theo chương trình, vào lúc 19h00 (ngày 12/4/ Quý Mão) là lễ diễu hành xe hoa và sau đó Lễ Chính Thức sẽ được cử hành vào lúc 7h00 (ngày 13/4/ Quý Mão) tại Tu Viện Tường Vân.

Được biết, Tu viện sẽ phát cờ và băng rôn cho các Phật tử tháp tùng theo lễ diễu hành. Những vị có nguyện vọng thỉnh thì liên hệ đăng ký với văn phòng qua số điện thoại: 02862689409 (thời gian từ mùng 8/4 đến 10/4/ Quý Mão).

Sau đây là mổ số hình ảnh:

phat dan 2023 1 phat dan 2023 2 phat dan 2023 3 phat dan 2023 4 phat dan 2023 5 phat dan 2023 6  phat dan 2023 8 phat dan 2023 9 phat dan 2023 10 phat dan 2023 11 phat dan 2023 12 phat dan 2023 13 phat dan 2023 14 phat dan 2023 15 phat dan 2023 16 phat dan 2023 17phat dan 2023 19  phat dan 2023 21 phat dan 2023 22 phat dan 2023 23 phat dan 2023 24 phat dan 2023 25 phat dan 2023 26 phat dan 2023 27 phat dan 2023 28  phat dan 2023 30 phat dan 2023 31 phat dan 2023 32 phat dan 2023 33 phat dan 2023 34 phat dan 2023 35 phat dan 2023 36 phat dan 2023 37 phat dan 2023 38 phat dan 2023 29 phat dan 2023 40 phat dan 2023 41 phat dan 2023 42 phat dan 2023 43 phat dan 2023 44 phat dan 2023 45

phat dan 2023a 2

phat dan 2023a 1  phat dan 2023a 3 phat dan 2023a 4 phat dan 2023a 5 phat dan 2023a 6 phat dan 2023a 7 phat dan 2023a 8 phat dan 2023a 9 phat dan 2023a 10

103A4188  phat dan 2023a 12 phat dan 2023a 13   phat dan 2023a 16  phat dan 2023a 18 phat dan 2023a 19 phat dan 2023a 20 phat dan 2023a 21 phat dan 2023a 22  phat dan 2023a 24 phat dan 2023a 25 phat dan 2023a 26 phat dan 2023a 27 phat dan 2023a 29 phat dan 2023a 30

Tin: Tâm Lợi – Ảnh: Tâm Thiền