Mùng 1 Tết Nguyên Đán, phật tử và khách thập phương khắp nơi đã trở về Tu Viện Tường Vân du xuân lễ Phật, tụng kinh cầu an, khánh tuế và lắng nghe pháp thoại đầu năm.

mung xuan di lac 2023 18

Sau nghi thức trì tụng Kinh Cầu An, toàn thể đạo tràng đã tác pháp cung thỉnh TT. Thích Phước Tiến – Trụ trì Tu Viện Tường Vân quang lâm giảng đường. Tiếp theo đó, ĐĐ.Thích Tâm Hòa đại diện cho chư Tăng và phật tử kính dâng lời khánh tuế chúc xuân đến Thượng tọa ân sư.

Qua đó, Thượng tọa trụ trì đã có vài lời đạo tình gởi gắm đến đại chúng nhân dịp xuân Quý Mão này. Thầy nhắn nhủ:

Đối với hàng xuất gia cần thiểu dục tri túc trong các sinh hoạt hằng ngày, sống chân thật và biết hy sinh. Đồng thời, hãy nỗ lực tấn tu thiền định để tâm thức mở khai trí tuệ. Có trí tuệ mới làm lợi ích thiết thực cho chính mình và chúng sanh trên cuộc đời.

Còn đối với người tại gia đi chùa lễ Phật, tìm hiểu giáo pháp để ứng dụng trong đời sống, thì hãy nên lưu tâm hai yếu tố Phúc và Đức. Người sống có Phúc Đức sẽ có một cuộc sống an vui và gia đình luôn được hưng thịnh, sung túc.

mung xuan di lac 2023 57

Sau buổi lễ, Thượng tọa trụ trì đã trao lộc Phật đầu năm và chúc phúc đến tất cả mọi người một năm mới bình an cát tường như ý.

Chiều cùng ngày, Ban hướng dẫn phật tử của Khóa Tu Ngày Tịnh Lạc cũng đã vân tập về Tổ Đường khánh tuế Thượng tọa trụ trì, kính chúc Thầy pháp thể kinh an, tuệ đăng thường chiếu, phật sự viên thành.

Sau đây là một số hình ảnh:

mung xuan di lac 2023 1 mung xuan di lac 2023 2 mung xuan di lac 2023 3 mung xuan di lac 2023 4 mung xuan di lac 2023 5 mung xuan di lac 2023 6 mung xuan di lac 2023 7

Khu vui chơi thiếu nhimung xuan di lac 2023 8 mung xuan di lac 2023 9 mung xuan di lac 2023 10 mung xuan di lac 2023 11 mung xuan di lac 2023 12 mung xuan di lac 2023 13 mung xuan di lac 2023 14 mung xuan di lac 2023 15 mung xuan di lac 2023 16 mung xuan di lac 2023 17  mung xuan di lac 2023 19 mung xuan di lac 2023 20 mung xuan di lac 2023 21 mung xuan di lac 2023 22 mung xuan di lac 2023 23

ĐĐ.Thích Tâm Hòa đại diện cho chư Tăng và phật tử kính dâng lời khánh tuế chúc xuân đến Thượng tọa ân sư. mung xuan di lac 2023 24 mung xuan di lac 2023 25 mung xuan di lac 2023 26 mung xuan di lac 2023 27 mung xuan di lac 2023 28 mung xuan di lac 2023 29 mung xuan di lac 2023 30 mung xuan di lac 2023 31 mung xuan di lac 2023 32 mung xuan di lac 2023 33 mung xuan di lac 2023 34 mung xuan di lac 2023 35 mung xuan di lac 2023 36 mung xuan di lac 2023 38 mung xuan di lac 2023 39 mung xuan di lac 2023 40 mung xuan di lac 2023 41 mung xuan di lac 2023 42 mung xuan di lac 2023 43 mung xuan di lac 2023 44 mung xuan di lac 2023 45 mung xuan di lac 2023 46 mung xuan di lac 2023 47 mung xuan di lac 2023 48 mung xuan di lac 2023 49 mung xuan di lac 2023 50 mung xuan di lac 2023 51

mung xuan di lac 2023 58

mung xuan di lac 2023 60

Ban hướng dẫn phật tử của Khóa Tu Ngày Tịnh Lạc cũng đã vân tập về Tổ Đường khánh tuế Thượng tọa trụ trì.

mung xuan di lac 2023 54 mung xuan di lac 2023 52 mung xuan di lac 2023 53  mung xuan di lac 2023 55 mung xuan di lac 2023 56     mung xuan di lac 2023 61 mung xuan di lac 2023 62 mung xuan di lac 2023 63 mung xuan di lac 2023 64 mung xuan di lac 2023 65 mung xuan di lac 2023 66 mung xuan di lac 2023 67 mung xuan di lac 2023 69

Tin: Tâm Lợi – Ảnh: Tâm Thanh