Sáng ngày 15/01/Giáp Thìn (nhằm ngày 24/02/2024), đông đảo Phật tử gần xa trở về Tu viện Tường Vân tham dự lễ Thượng nguyên, nhân đó Tu viện cũng đã trang nghiêm tổ chức buổi lễ quy y tam bảo cho hơn 100 thiện nam tín nữ gần xa.

via thuong nguyen 2024 (6)

Mở đầu buổi lễ, chư tôn đức Tăng niệm hương bạch Phật, hướng dẫn đại chúng đồng phúng tụng Đại Bi thần chú và bản kinh người áo trắng để được sự gia trì thần lực của tam bảo mười phương.

Tiếp đến, Thượng Tọa Thích Phước Tiến – Trụ trì Tu viện Tường Vân đã quang lâm giảng đường thuyết giảng về ý nghĩa cũng như lợi ích của việc Quy Y Tam Bảo, giúp người Phật tử tiếp cận với Phật giáo dưới nhận thức đúng đắn, phù hợp với chân lý. Sau đó, Thượng tọa cũng đã chủ trì lễ truyền trao Tam quy Ngũ giới đến các thiện nam, tín nữ phát tâm trở thành người đệ tử Phật.

Được biết, tối ngày 14/01/Giáp Thìn (23/02/2024), vào lúc 19h00 Thượng Tọa trụ trì cũng đã có thời pháp thoại nhân lễ thượng nguyên qua đề tài: THẢNH THƠI TRÊN ĐƯỜNG ĐỜI. Pháp thoại đã giúp Phật tử có sự nhận thức về buông xả cũng như kiềm chế các hỷ, nộ, ái, ố, chấp ngã của bản thân nhằm hướng tới cuộc sống an lạc, thảnh thơi ở hiện tại và tương lai.

via thuong nguyen 2024 (1)

Sau thời pháp thoại, đại chúng đã vân tập đại hùng Phật điện thành kính thực hiện nghi thức sám hối hồng danh dưới sự hướng dẫn của Chư tôn đức góp phần cầu nguyện cho quốc thái dân an, nhà nhà an cư lạc nghiệp.

via thuong nguyen 2024 (19)

via thuong nguyen 2024 (31)

Lễ Thượng Nguyên được xem là một nét văn hóa truyền thống của người dân Việt Nam, mọi người đều một lòng hướng tới các tự viện, chùa chiền cầu cho một năm công việc được thuận buồn xuôi gió, người người có cuộc sống ấm no hạnh phúc.

Sau đây là một số hình ảnh:

 Phật tử thính pháp tại giảng đườngvia thuong nguyen 2024 (2) via thuong nguyen 2024 (3) via thuong nguyen 2024 (4) via thuong nguyen 2024 (5) via thuong nguyen 2024 (6) via thuong nguyen 2024 (7) via thuong nguyen 2024 (8) via thuong nguyen 2024 (9) via thuong nguyen 2024 (10)  via thuong nguyen 2024 (12) via thuong nguyen 2024 (13) via thuong nguyen 2024 (14) via thuong nguyen 2024 (15) via thuong nguyen 2024 (16) via thuong nguyen 2024 (17) via thuong nguyen 2024 (18)

Lễ Sám Hốivia thuong nguyen 2024 (19) via thuong nguyen 2024 (20)  via thuong nguyen 2024 (22) via thuong nguyen 2024 (23) via thuong nguyen 2024 (24) via thuong nguyen 2024 (25) via thuong nguyen 2024 (26) via thuong nguyen 2024 (27) via thuong nguyen 2024 (28) via thuong nguyen 2024 (29) via thuong nguyen 2024 (30) via thuong nguyen 2024 (31) via thuong nguyen 2024 (32) via thuong nguyen 2024 (33) via thuong nguyen 2024 (34)

Lễ Quy Y Tam Bảovia thuong nguyen 2024 (35) via thuong nguyen 2024 (36) via thuong nguyen 2024 (37) via thuong nguyen 2024 (38) via thuong nguyen 2024 (39) via thuong nguyen 2024 (40) via thuong nguyen 2024 (41) via thuong nguyen 2024 (42) via thuong nguyen 2024 (43) via thuong nguyen 2024 (44) via thuong nguyen 2024 (45) via thuong nguyen 2024 (46) via thuong nguyen 2024 (47) via thuong nguyen 2024 (48) via thuong nguyen 2024 (49) via thuong nguyen 2024 (50) via thuong nguyen 2024 (51) via thuong nguyen 2024 (52) via thuong nguyen 2024 (53)

Tin: Tâm Nhật – Ảnh: Tâm Thanh