Sáng ngày 01.12.2019 (nhằm 06.11.Kỷ Hợi), quý phật tử gần xa đồng trở về Tu Viện Tường Vân tham dự khóa tu Một Ngày An Lạc lần thứ 110.

Khi những tia sáng của bình minh vừa xuất hiện, thì từng hàng người chung một tâm thái phấn khởi nghiêm trang, thứ tự điểm danh và nhận thẻ hành giả chuẩn bị bước vào chương trình tu học.

7h00, Nhóm Thiền YoGa Tu Viện Tường Vân hướng dẫn vài động tác cơ bản giúp tập trung trí não, lưu thông huyết mạch.

Tiếp đến, Đại Đức Thích Tâm Đạo – Phó BTC đã nhắc lại nội quy khóa tu, sách tấn hành giả cố gắng tu tập nhằm tăng trưởng chất liệu bình an nội tâm.

Đúng 8h00, đại chúng thành tâm nghênh đón ĐĐ. Thích Pháp Đăng, Ủy Viên Thường Trực BTS GHPGVN Tỉnh Đồng Nai, Trưởng BTS PG Huyện Thống Nhất, trụ trì Chùa Huệ Viễn.

Thông qua chủ đề: “Đừng Chê Người Niệm Phật”, Thầy đã nêu lên những tri kiến sai lầm về tịnh độ, dẫn đến sự khinh chê pháp tu niệm Phật. Bên cạnh đó, nhận rõ được sự lợi ích của việc hành trì tu tập, khi niệm một câu A Di Đà Phật, tức là đem một vị Phật vào trong tâm mình, một vị Phật tái sanh thì phiền não liền tiêu diệt, được như thế thì mọi giây mọi phút ta luôn an lạc, hạnh phúc trong chánh niệm.

Vào lúc 10h00: Chư Tôn Đức trong Ban Nghi Lễ quang lâm giảng đường, hướng dẫn đại chúng thọ trì Đại Bi Thần Chú.

Chiều cùng ngày, toàn thể hành giả cung đón sự hiện diện TT. Thích Minh Thành, Ủy Viên Ban Hoằng Pháp TW GHPGVN, Trưởng BHP PG TP. Cần Thơ, trụ trì Chùa Bửu Liên.

Với phong nghi giản dị, giọng nói trầm ấm, xuyên suốt qua bài pháp thoại chủ đề: “Pháp Giới Tạng Thân”. Thượng Tọa nhắn nhủ rằng : Tịnh độ không phải tìm cầu ở nơi đâu, mà có ngay trong mỗi con người, điều quan trọng là chúng ta cần phải có nghị lực, kiên định vượt qua những chướng duyên, để thấy được Phật tánh A Di Đà luôn hằng hữu, mình là Phật, xung quanh mình cũng là Phật và kiến tạo cõi Tịnh độ Phật quốc ở tại thế gian này.

 

Sau đây là một số hình ảnh:

Nhận thẻ hành giả

Khởi động bằng các động tác yoga

Sinh hoạt nội quy

ĐĐ. Thích Pháp Đăng đang thuyết pháp

Hành giả thính pháp tại giảng đường 1

Hành giả thính pháp tại giảng đường 2

Hành giả thính pháp tại giảng đường3

Hành giả thính pháp tại giảng đường 4

Hành giả thính pháp tại giảng đường 5

Hành giả thính pháp tại giảng đường tự do

Trì chú đại Bi

Nhà trù chuẩn bị cơm trưa cho hành giả

Thời khóa sám hối

TT Thích Minh Thành đang thuyết pháp

Bài liên quan