Sáng ngày 14.06.2020 (nhằm 23.04 (nhuần) – Canh Tý), Phật tử khắp nơi cùng trở về Tu Viện Tường Vân tham dự khóa tu Một Ngày An Lạc lần thứ 113.

Từ rạng sáng, đã có rất đông hành giả xếp hàng thứ tự, trang nghiêm điểm danh, nhận thẻ đeo và dùng điểm tâm sáng.

Đúng 07h00, nhóm Thiền YoGa Tu Viện Tường Vân có bài hướng dẫn các động tác cơ bản, nhằm trưởng dưỡng năng lượng tích cực, tập trung tinh thần.

Tiếp đó, Thượng Tọa Thích Phước Tiến – Trưởng Ban tổ chức, đã nhắc lại nội quy khóa tu, khuyến tấn hành giả nỗ lực tu tập trọn vẹn một ngày, để đạt được niềm an lạc chân thật. Song song đó, Thầy cũng hướng dẫn Phật tử thực tập pháp Thiền, với những phút giây tĩnh lặng, dung hòa sự bình an trong trạng thái thanh tịnh tràn đầy.

Đúng 08h00, đại chúng hân hoan cung kính nghinh đón HT. Thích Nhật Hỷ, UV HĐTS, Trưởng BHP GHPGVN tại TP. Hồ Chí Minh, trụ trì chùa Thiện Hoa.

Cũng nhân mùa An cư tại Tu viện, Hòa Thượng đã khái quát ý nghĩa của pháp An cư, được lưu truyền và phổ quát thực hành mà đức Phật đã chế định, qua đề tài “An Cư Kiết Hạ Tứ Chúng Đồng Tu”. Chính sự thể nghiệm của tự bản thân mỗi hành giả, khi được sống trong tình thương của đại chúng, tạo sự hòa hợp của Tăng đoàn, tiếp thêm năng lực tuệ giác trên hành trình tự độ và độ tha đến viên mãn.

10h00: Chư Tôn Đức trong Ban Nghi Lễ quang lâm giảng đường, hướng dẫn đại chúng thọ trì Thần Chú Đại Bi.

11h00, nhóm Phật tử Tu Viện Tường Vân phát tâm cúng dường trai tăng kính dâng lên Chư Tôn Đức Tăng chứng minh.

Chiều cùng ngày, toàn thể hành giả cung đón TT. Thích Phước Tiến – Trụ Trì Tu Viện Tường Vân, quang lâm pháp tòa. Thông qua pháp thoại chủ đề “Sự Mầu Nhiệm Có Từ Đâu?”, Thầy đã nêu lên toát yếu sự mầu nhiệm của Phật pháp, đã được minh chứng qua các hình thái, hoàn cảnh trong cuộc sống. Khi con người gặp bao đau khổ buộc ràng, thì chánh pháp luôn là liều thuốc hữu hiệu hóa giải mọi khổ đau,vô minh lầm lạc.

Nơi cốt yếu của việc hành trì là sự chí thành, nhiếp niệm quay về tâm thức. Khi con người trở về nguồn tâm, thì thiện tâm và giải thoát tâm sẽ được sanh khởi. Hết thảy Pháp đều từ Tâm lưu xuất, Tâm được thanh tịnh thì khế hợp với Tâm chư Phật và tùy theo sở nguyện ứng thành, mọi việc mong cầu đều toại ý. Kết quả lành mầu nhiệm, hạnh phúc an lạc, đều hiện diện ngay lúc đó.

Kết thúc khóa tu là buổi lễ quy y Tam Bảo vào 16h30, cho các thiện nam tín nữ phát tâm nguyện trọn đời thọ trì tu tập.

Sau đây là một số hình ảnh:
Nhận thẻ hành giả

Sinh hoạt nội quy

Ban thiền ca đồng âm hòa vang ca khúc Phật giáo, cúng dường trong khóa tu.

Hành giả thính pháp tại giảng đường 1

HT. Thích Nhật Hỷ chia sẻ pháp thoại

Hành giả thính pháp tại giảng đường 2

Hành giả thính pháp tại giảng đường 3

Hành giả thính pháp tại giảng đường 4

Hành giả thính pháp tại giảng đường 5

Trì Chú Đại Bi

Nhà trù chuẩn bị cơm trưa cho hành giả

Thọ trai Thời khóa sám hối

TT. Thích Phước Tiến chia sẻ pháp thoại

Thiện nam tín nữ phát tâm quy y