Sáng ngày 29/4/Giáp Thìn (nhằm 05/06/2024) tại tịnh nghiệp đạo tràng Tu Viện Tường Vân trang nghiêm tổ chức lễ Bố Tát thính giới kỳ đầu tiên trong mùa An cư Kiết hạ PL. 2568, với sự tham dự của chư Tôn Đức Ban Chức sự trường hạ cùng chư hành giả an cư.2024 06 05 09 20 IMG 2323

Y cứ truyền thống giới luật, trong ba tháng an cư, mỗi nữa tháng tất cả chư Tăng cùng tập trung một trú xứ để Bố Tát tụng giới, nhằm thúc liễm thân tâm, tấn tu tam vô lậu học.

Tại tổ đường, ĐĐ. Thích An Bình đã tác bạch cung thỉnh chư tôn giáo phẩm quang lâm Phật điện cử hành nghi thức thuyết giới.

Thứ đến, HT. Thích Trực Giáo đã tác pháp Yết Ma và thành kính cung tuyên lại giáo bổn Ba La Đề Mộc Xoa, toàn thể hành giả an cư đều lắng lòng thanh tịnh cùng nhau ôn lại luật tạng Tỳ Ni.

2024 06 05 08 31 IMG 2305

Trong giờ quá đường, gia đình Phật tử Tường Tâm – Minh Ngộ đã phát tâm cúng dường trai tăng, nguyện cầu phúc thọ tăng long, âm siêu dương thới.

2024 06 05 10 11 IMG 2339 2024 06 05 10 13 IMG 2347

Tối cùng ngày, vào lúc 19h00, ĐĐ. Thích Tâm Tuệ – Phó Chánh Văn phòng Ban Giáo dục Phật giáo Tp. HCM, Phó trụ trì Tu viện Tường Vân đã quang lâm pháp tòa chia sẻ Phật pháp với đại chúng nhằm nhắc lại những điều Phật dạy cơ bản trong quá trình học tu. Sau thời pháp thoại, buổi Sám hối Hồng Danh được diễn ra với sự tham gia của chư Tăng và phật tử Tu Viện Tường Vân.

103A0923

sam hoi 1309 (12)

sam hoi 1309 (18)

Sau đây là một số hình ảnh ghi nhận:

  • Lễ Bố Tát

2024 06 05 08 31 IMG 2305 2024 06 05 08 34 IMG 2317 2024 06 05 09 19 IMG 2320 2024 06 05 09 20 IMG 2323 2024 06 05 10 11 IMG 2339 2024 06 05 10 17 IMG 2352 2024 06 05 10 12 IMG 2344 2024 06 05 10 20 IMG 2356 2024 06 05 10 20 IMG 2357

  • Lễ sám hối

103A0923

sam hoi 1309 (12) sam hoi 1309 (6) sam hoi 1309 (9) sam hoi 1309 (17) sam hoi 1309 (18)