Sáng 05.07.2020 (nhằm 15.05. Canh Tý), Chư Tôn Đức thường trực BTS và chư Tăng trú xứ các tự viện trực thuộc huyện Bình Chánh cùng trở về hạ trường Tu Viện Tường Vân để tham dự lễ thuyết giới Bố Tát thường kỳ trong mùa An cư Kiết hạ PL. 2564 – DL. 2020. sam hoi 0507 15 sam hoi 0507 16 sam hoi 0507 17 sam hoi 0507 18 sam hoi 0507 19 1

Giới luật có hiệu năng vô cùng quan trọng, giúp xa lìa trần lao sanh tử hướng đến Niết Bàn giải thoát. Nương nơi giới pháp để thân, khẩu, ý được thanh tịnh là pháp tu căn bản của người xuất gia học đạo. Thể hiện trên tinh thần thượng tuân giới luật, cứ mỗi nữa tháng trong mùa an cư, chư hành giả cùng trùng tuyên giới pháp để thúc liễm thân tâm, tấn tu Tam vô lậu học.

Đúng 09h00, ba hồi chuông trống Bát Nhã, cung nghinh chư Tôn Đức Tăng quang lâm chánh điện thuyết giới Bố Tát.

sam hoi 0507 20 sam hoi 0507 21 sam hoi 0507 22

Trưa cùng ngày, gia đình Phật tử Minh Ngộ – Tường Tâm đã dâng lời tác bạch cúng dường trai tăng, cầu nguyện phúc thọ tăng long, gia đạo thuận hòa, chúng sanh an lạc.

sam hoi 0507 23 sam hoi 0507 24

Được biết trước đó, tối ngày 14.05 (ÂL) là khóa lễ Sám Hối thường kỳ, Đại đức Thích Tâm Năng cũng có buổi chia sẻ pháp thoại tại đạo tràng Tu Viện Tường Vân.

sam hoi 0507 1a

sam hoi 0507 5 sam hoi 0507 6 sam hoi 0507 7 sam hoi 0507 8 sam hoi 0507 9 sam hoi 0507 10 sam hoi 0507 11 sam hoi 0507 12 sam hoi 0507 13 sam hoi 0507 14

Bài liên quan