Sáng ngày 08/7/2021, lễ Bố Tát thuyết giới thường kỳ được diễn ra trang nghiêm tại đạo tràng an cư kiết hạ Tu Viện Tường Vân.

bo tat 0707 4

bo tat 0707 5

Buổi lễ có sự hiện diện của: HT. Thích Thiện Lạc – Trưởng BTS GHPGVN huyện Bình Chánh kiêm Thiền chủ Hạ Trường, TT. Thích Phước Tiến –  Hóa chủ hạ trường cùng chư hành giả nội thiền.

bo tat 0707 1

bo tat 0707 2

Trong Đại Hùng Bửu Điện uy nghi, chư Tôn Đức Tăng đã niêm hương bạch Phật và trì chú Đại Bi. Tiếp đến, Chư Tăng tác pháp yết ma và tuần tự thực hành đối thú an cư trong sự nhất tâm thanh tịnh. Mỗi kỳ Bố Tát là mỗi lần giới bổn Ba La Đề Mộc Xoa được trùng tuyên lại, nhằm trưởng dưỡng chí nguyện xuất gia, tạo sức mạnh hòa hợp tăng đoàn.

Tối cùng ngày, TT. Thích Phước Tiến – Trụ trì Tu Viện Tường Vân có buổi pháp thoại Online với chủ đề: “Quán Sâu Nghiệp Duyên Của Chúng Sinh Thời Covid –19”. Sau đó, nghi thức Sám Hối Hồng Danh được diễn ra trang nghiêm, cầu nguyện dịch bệnh tiêu trừ, chúng sanh an lạc.

bo tat 0707 5 bo tat 0707 7

bo tat 0707 6 bo tat 0707 8

Tin: Tâm Lợi – Ảnh: Tâm Thanh

Bài liên quan