Sáng ngày 24/6/2021, tại tịnh nghiệp đạo tràng an cư kiết hạ Tu Viện Tường Vân, chư hành giả nội thiền đã tác pháp cung thỉnh Chư Tôn Đức Ban Chức sự hạ trường quang lâm về Đại Hùng Phật Điện trang nghiêm cử hành nghi thức  lễ Bố Tát thường kỳ.

Được biết, đây là kỳ Bố Tát lần thứ 2 của mùa hạ được diễn ra dưới sự chứng minh của HT. Thích Thiện Lạc – Trưởng ban trị sự GHPGVN huyện Bình Chánh kiêm Thiền chủ Hạ Trường,  TT. Thích Phước Tiến – Hóa chủ hạ trường và Chư tôn đức tăng nội tự.

Mở đầu buổi Lễ, Hòa Thượng thiền chủ đã niêm hương bạch Phật, sau đó đạo tràng đồng nhất tâm thọ trì đại bi thần chú, hướng tâm sám hối tam nghiệp trước Tam Bảo để tiếp nhận nguồn năng lượng an lành từ sự gia trì của chư Phật mười phương.

Tiếp đến TT. Thích Trực Giáo đã thành kính cung tuyên lại những lời di huấn của đức Thế Tôn và toàn thể hành giả an cư  đều lắng lòng thanh tịnh cùng nhau ôn lại luật tạng Tỳ Ni với mục đích duy trì ổn định đời sống sinh hoạt tăng già theo tinh thần lục hòa cộng trụ, từ đó cũng làm tăng trưởng đạo tâm, phát bồ đề hạnh mà đem lại lợi ích thiết thực cho quần sanh.

Cũng trước đó, nhân lễ sám hối thường kỳ vào tối ngày 23/6/2021, TT. Thích Phước Tiến đã có buổi chia sẻ Phật pháp trực tuyến cùng với quý Phật tử gần xa qua đề tài: “Giãn Cách Xã Hội –Thời Gian Vàng Cho Chính Mình”. Sau thời pháp thoại, toàn thể chư tăng bổn tự đã thực hiện khóa lễ tụng kinh Dược Sư, trì Tiêu Tai Cát Tường Thần Chú để cầu nguyện mưa hòa gió thuận, đất nước thanh bình, nạn dịch sớm tiêu trừ.

Tin: Tâm Tuệ – Ảnh: Tâm Thanh