Sáng ngày 19.07.2020 (29.05.Canh Tý), chư Tôn Đức và chư Tăng trực thuộc huyện Bình Chánh cùng trở về trường hạ Tu Viện Tường Vân, tham dự khóa lễ Bố Tát thính giới chung, trong không khí trang nghiêm, thanh tịnh.

Sau khi đảnh lễ tại Tổ đường, chư Tôn Đức quang lâm Chánh điện niêm hương bạch Phật và cử hành nghi thức Bố Tát, thuyết giới.

Bố Tát theo phân loại được liệt vào Tác Trì. Nghĩa là thực hành các pháp thiện, nhằm tuyên lại giới pháp để y cứ tu tập hoàn thiện giới thể, trưởng dưỡng sự hòa hợp của Tăng đoàn.

Đúng 11h00, Phật tử trong Ban hướng dẫn khóa tu Một Ngày An Lạc của Tu Viện Tường Vân phát tâm cúng dường trai tăng, nhằm gieo thiện duyên Bồ đề, nguyện cầu gia đình hạnh phúc, chúng sinh an hòa.

Tối cùng ngày là lễ Sám hối thường kỳ, TT. Thích Phước Tiến – Trụ trì Tu Viện Tường Vân đã có buổi pháp thoại với chủ đề: “Bẫy Người”. Thông qua kinh Trung Bộ tập 1, bài kinh số 25: kinh Bẫy Mồi (Nivàpa sutta), Thầy đã nêu lên những cạm bẫy mà người đệ tử Phật gặp phải trên lộ trình tu tập. Những cám dỗ đó có thể là thuận duyên hoặc cũng có thể là nghịch cảnh. Đừng vì vật chất tầm thường, nhu cầu tầm thường, mà lìa xa chơn tâm thanh tịnh của chính mình.

Đồng thời, Thầy cũng nhắn nhủ hãy siêng năng tu tập khai mở tuệ giác, vượt qua chướng ngại để thành tựu lý tưởng giải thoát, giác ngộ.


Sau đây là một số hình ảnh:
Phật tử thính pháp tại giảng đường

TT. Thích Phước Tiến chia sẻ pháp thoại với chủ đề: “Bẫy Người”.
Thời khóa sám hối

Lễ Bố Tát

Bài liên quan