Sáng ngày 20.06.2020 (29.04 nhuần.Canh Tý), lễ Bố Tát thuyết giới thường kỳ tại trường hạ Tu Viện Tường Vân đã diễn ra trang nghiêm, với sự tham dự của Chư Tôn Đức thường trực BTS PG huyện Bình Chánh, chư Tăng trú xứ các tự viện trên địa bàn và hành giả an cư tập trung.

 Bố Tát: chữ Phạn là Upavasatha, Pali là Uposatha; dịch âm là Ưu Ba Bà Tố Đà, Bố Tát Đà Bà, Bố sa tha, Bố sái tha; dịch nghĩa là Trưởng tịnh, Trưởng dưỡng, Tịnh trú, Cộng trụ, Thuyết giới… Trong những ngày Bố Tát, chư hành giả cùng trùng tuyên giới pháp đã lãnh thọ, trưởng dưỡng chí nguyện xuất gia, duy trì thiện pháp.

Sau nghi thức niêm hương bạch Phật và trì chú Đại Bi; ĐĐ. Thích An Bình – Quản chúng Tu Viện Tường Vân, tác bạch thông kiểm số chúng; TT. Thích Trực Giáo tụng đọc lại giới bổn Ba La Đề Mộc Xoa.

Kết thúc lễ Bố Tát, Chư Tôn Đức ban chức sự trường hạ có buổi họp chúng để sách tấn, nhắc nhở chư Tăng những điều thiết yếu, cho việc tu tập trở nên có giá trị thiết thực.

Đúng 11h00, gia đình phật tử Tường Duyên tác bạch cúng dường trai tăng, cầu nguyện cho phước thọ tăng long, mọi người mọi nhà đều an vui hạnh phúc.

Tối cùng ngày là lễ Sám Hối thường kỳ, toàn thể đạo tràng chắp tay trang nghiêm cung đón ĐĐ. Thích Chơn Lợi quang lâm pháp tòa, chia sẻ pháp thoại với chủ đề “Đường Về Tịnh Độ Qua Tây Du Ký”. Thầy đã nêu lên tiến trình tu tập của hành giả thực hành pháp môn Tịnh Độ, niệm Phật A Di Đà cầu sanh Tây Phương Cực Lạc thông qua các nhân vật thầy trò Đường Tăng. Hành trình thỉnh kinh cũng là quá trình vượt qua những nghiệp chướng buộc ràng, hàng phục chúng ma, gìn giữ câu Phật hiệu để dần dà vượt thoát dòng sông Ái dục mà vãng sanh Tịnh Độ, đắc thành chánh quả.

Tiếp đó, nghi thức Sám Hối được cử hành thanh tịnh trang nghiêm với sự tham gia của chư Tăng và Phật tử Tu Viện Tường Vân.

Bài liên quan