Tối mùng 8 tháng Giêng (nhằm ngày 19/02/2021), Tu Viện Tường Vân trang nghiêm tổ chức trai đàn Dược Sư Cầu An đầu năm trên tinh thần truyền thống Hộ quốc an dân.

via duoc su 20211 Do tình hình dịch bệnh vẫn còn diễn biến phức tạp, nên chương trình diễn ra theo hình thức Livestream trực tuyến cho mọi người cùng tham gia. Một số ít thiện nam tín nữ đến tham dự tại tu viện, Ban tổ chức đã chuẩn bị dụng cụ sát khuẩn tay, phát khẩu trang y tế, giữ khoảng cách an toàn đúng quy định.

“Dược Sư” có nghĩa là vị thầy thuốc có công năng trị bách bệnh, hóa giải khổ đau. Đức Phật Dược Sư đã phát 12 lời nguyện xây dựng cõi Tịnh Lưu Ly trang nghiêm thù thắng. Những ai chí tâm niệm danh hiệu Ngài,  kiến lập đàn tràng thanh tịnh tụng Kinh Dược Sư, sẽ được tiêu tai giải bệnh, phước thọ tăng long.

via duoc su 20219

via duoc su 202110

Mở đầu buổi lễ, chư Tôn Đức Tăng niêm hương bạch Phật và đảnh lễ Tam bảo. Tiếp đến, đại chúng đồng trì chú Đại Bi, tụng bài Kinh Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai Bổn Nguyện Công Đức, 108 biến Chú Dược Sư và sám nguyện cầu an: “Nguyện ngày an lành đêm an lành, đêm ngày sáu thời đều an lành” lời kinh trầm ấm vang vọng, mang theo ước nguyện về một cuộc sống ấm no, hạnh phúc.

Sau cùng là Hồi hướng kết thúc. Tất cả cùng chắp tay chí thành nguyện cầu mưa hòa gió thuận, dịch bệnh tiêu trừ, chúng sanh an lạc.

via duoc su 20213 via duoc su 20214 via duoc su 20215 via duoc su 20216 via duoc su 20217 via duoc su 20218 

Tin: Tâm Lợi, Ảnh: Tâm Thanh

 

Bài liên quan