Rằm tháng Mười, Tu Viện Tường Vân trang nghiêm tổ chức buổi lễ Tụng kinh Online và Quy Y Tam Bảo trong sự trang nghiêm, hòa kính.

Đúng 09h00, chuông trống Bát Nhã cung nghinh chư Tôn Đức Tăng quang lâm về giảng đường trì tụng Kinh Phước Đức, nguyện cầu dịch bệnh sớm tiêu trừ, mưa gió thuận hòa, chúng sanh an lạc.

Tiếp đến, TT. Thích Phước Tiến – trụ trì Tu Viện Tường Vân quang lâm pháp tòa truyền trao giới pháp. Trước khi truyền giới, Thượng tọa trụ trì đã chia sẻ về ý nghĩa và lợi ích thiết thực của việc Quy Y Tam Bảo và thọ trì Ngũ Giới.

Quy là trở về; Y là nương tựa; Quy Y là trở về nương tựa. Tam Bảo là Phật bảo, Pháp bảo, Tăng bảo. Chuyển mê khai ngộ là Quy Y Phật, phá tà hiển chánh là Quy Y Pháp và thay cấu uế thành thanh tịnh là Quy Y Tăng. Thông qua đó, giữ gìn năm nguyên tắc đạo đức hình thành nhân cách hiền thiện, nuôi dưỡng lý tưởng của người cư sĩ tại gia, hướng đến một đời sống an lành.

11h00, buổi lễ kết thúc trong niềm hoan hỷ của mọi người tham dự.

Sau đây là một số hình ảnh:


TT. Thích Phước Tiến chia sẻ về ý nghĩa Quy Y

TT. Thích Phước Tiến truyền trao Tam Quy Ngũ giới cho thiện nam tín nữ

Bài liên quan