Hòa chung không khí ngày Khánh Đản của Đấng cha lành ba cõi đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Sáng Rằm tháng Tư năm Quý Mão (nhằm ngày 02/6/2023) tại đạo tràng Tu Viện Tường Vân long trọng cử hành khóa lễ Tắm Phật sơ sanh trong sự trang nghiêm thành kính.

le tam phat 2023 (30)

Đức Phật Đản Sanh là một trong những sự kiện quan trọng, đánh dấu vầng dương của bậc vĩ nhân xuất hiện. Mùa Phật Đản năm nay, còn là dịp kỷ niệm 60 năm Bồ Tát Thích Quảng Đức vị pháp thiêu thân để tôn vinh thánh tích còn lưu dấu, một chí nguyện diệu kỳ mà năm tháng vẫn sáng soi.

le tam phat 2023 (32)

Mở đầu khóa lễ, chư Tôn đức Tăng đã quang lâm giảng đường trì tụng bài Kinh Người Áo Trắng. Nhân đó, TT. Thích Phước Tiến – Trụ trì Tu Viện Tường Vân, Trưởng Ban tổ chức đã truyền trao Tam Quy Ngũ Giới cho toàn thể thiện nam tín nữ phát tâm lãnh thọ giới pháp.

Tại lễ đài, chương trình Tắm Phật chính thức diễn ra. Trước khi vào khóa lễ, Thượng tọa Trưởng Ban tổ chức đã tuyên đọc Thông Điệp Đại Lễ Phật Đản PL.2567 của Đức Trưởng Lão Hòa Thượng Thượng Trí Hạ Quảng – Pháp Chủ GHPGVN.

le tam phat 2023 (19)

Tiếp đến, Chư Tăng niêm hương bạch Phật và hướng dẫn mọi người tuần tự trang nghiêm đảnh lễ và dâng nước lên tắm bảo tượng Đức Phật sơ sanh. Niềm vui được hiện trên nét mặt của mọi người tham gia hành lễ, tất cả cùng chắp tay nguyện cầu cho thế giới hòa bình, chúng sanh an lạc.

le tam phat 2023 (20)

Chiều cùng ngày, vào lúc 14h00, Chư Tôn Đức thường trực BTS GHPGVN huyện Bình Chánh và Ban Chức sự trường hạ đã tổ chức lễ Kiết Giới Tràng và đối thú An cư PL. 2567 – DL. 2023 tại Tu viện Tường Vân. Được biết, tổng số hành giả tham dự là 110 vị, trong đó có 30 hành giả nội thiền và 80 hành giả ngoại thiền. Sau buổi lễ, HT. Thích Thiện Lạc – Thiền chủ trường hạ đã có đôi lời sách tấn chư hành giả cố gắng tu tập để đạt những thành tựu trong đời sống tâm linh.

Sau đây là một số hình ảnh:

Lễ Quy Y Tam Bảo

le tam phat 2023 (1) le tam phat 2023 (2) le tam phat 2023 (3) le tam phat 2023 (4) le tam phat 2023 (5) le tam phat 2023 (6) le tam phat 2023 (7) le tam phat 2023 (8) le tam phat 2023 (9) le tam phat 2023 (10) le tam phat 2023 (11) le tam phat 2023 (12)

Lễ Tắm Phậtle tam phat 2023 (13) le tam phat 2023 (14) le tam phat 2023 (15) le tam phat 2023 (16) le tam phat 2023 (17) le tam phat 2023 (18)  le tam phat 2023 (21) le tam phat 2023 (22) le tam phat 2023 (22 ) le tam phat 2023 (23) le tam phat 2023 (23 ) le tam phat 2023 (24) le tam phat 2023 (25) le tam phat 2023 (26) le tam phat 2023 (27) le tam phat 2023 (28) le tam phat 2023 (29) le tam phat 2023 (31)  le tam phat 2023 (33) le tam phat 2023 (34) le tam phat 2023 (35) le tam phat 2023 (38) le tam phat 2023 (39) le tam phat 2023 (40) le tam phat 2023 (41) le tam phat 2023 (42) le tam phat 2023 (43) le tam phat 2023 (44) le tam phat 2023 (45) le tam phat 2023 (46)  le tam phat 2023 (48)  le tam phat 2023 (50) le tam phat 2023 (51) le tam phat 2023 (52) le tam phat 2023 (53) le tam phat 2023 (54) le tam phat 2023 (55) le tam phat 2023 (56) le tam phat 2023 (57) le tam phat 2023 (58) le tam phat 2023 (59) le tam phat 2023 (60) le tam phat 2023 (61) le tam phat 2023 (62)

le tam phat 2023 (49) le tam phat 2023 (63) le tam phat 2023 (64) le tam phat 2023 (65) le tam phat 2023 (66) le tam phat 2023 (67)

le tam phat 2023 (47) le tam phat 2023 (68) le tam phat 2023 (69)

Lễ Kiết Giới Tràng và đối thú An cư

103A0008 103A0015 103A0025 103A0037 103A0057 103A0075 103A9971

PPUD