Hòa chung không khí ngày Khánh Đản của Đấng Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni. Sáng rằm tháng Tư năm Giáp Thìn (nhằm ngày 22/05/2024) tại đạo tràng Tu Viện Tường Vân long trọng cử hành khóa lễ Tắm Phật sơ sanh trong sự trang nghiêm thành kính.

Sự kiện đức Phật đản sanh là một trong những sự kiện quan trọng nhất của Phật giáo, đánh dấu cột mốc đầu tiên của bậc vĩ nhân xuất hiện trên trần thế.

z5465427533208 4d928071b3994fa7a29929d8a8c1b785

phat dan 2024 (1) phat dan 2024 (22)

Mở đầu khóa lễ, chư Tôn đức Tăng đã quang lâm giảng đường trì tụng bài Kinh Người Áo Trắng. Nhân đó, TT. Thích Phước Tiến – Trụ trì Tu Viện Tường Vân, Trưởng Ban tổ chức đã truyền trao Tam Quy Ngũ Giới cho các thiện nam tín nữ phát tâm lãnh thọ giới pháp.

phat dan 2024 (16) phat dan 2024 (21)

Sau đó, trước khi chương trình Tắm Phật chính thức diễn ra, Thượng tọa Trưởng Ban tổ chức đã tuyên đọc Thông Điệp Đại Lễ Phật Đản PL.2568 của Đức Trưởng Lão Hòa Thượng Thượng Trí Hạ Quảng – Pháp Chủ GHPGVN.

phat dan 2024 (25)

Tiếp đến, Chư tôn đức niêm hương bạch Phật, hướng dẫn đại chúng đọc sám Khánh Đản và tuần tự trang nghiêm đảnh lễ dâng nước lên tắm bảo tượng Đức Phật sơ sanh

phat dan 2024 (27) phat dan 2024 (32) phat dan 2024 (36) phat dan 2024 (46) phat dan 2024 (53)

Sau đây là hình ảnh ghi nhận:

  • Lễ Quy Y Tam Bảo

phat dan 2024 (1) phat dan 2024 (2) phat dan 2024 (3) phat dan 2024 (4) phat dan 2024 (5) phat dan 2024 (6) phat dan 2024 (7) phat dan 2024 (8) phat dan 2024 (9) phat dan 2024 (10) phat dan 2024 (11) phat dan 2024 (12) phat dan 2024 (13) phat dan 2024 (14) phat dan 2024 (15) phat dan 2024 (16) phat dan 2024 (17) phat dan 2024 (18) phat dan 2024 (19) phat dan 2024 (20) phat dan 2024 (21) phat dan 2024 (29) phat dan 2024 (30)

  • Lễ tắm Phật

phat dan 2024 (23) phat dan 2024 (24) phat dan 2024 (25) phat dan 2024 (26) phat dan 2024 (22) phat dan 2024 (28) phat dan 2024 (27) phat dan 2024 (32) phat dan 2024 (31) phat dan 2024 (34) phat dan 2024 (35) phat dan 2024 (33) phat dan 2024 (36) phat dan 2024 (37) phat dan 2024 (39) phat dan 2024 (38) phat dan 2024 (40) phat dan 2024 (41) phat dan 2024 (42) phat dan 2024 (43) phat dan 2024 (44) phat dan 2024 (45) phat dan 2024 (46) phat dan 2024 (47) phat dan 2024 (48) phat dan 2024 (49) phat dan 2024 (50) phat dan 2024 (51) phat dan 2024 (52) phat dan 2024 (53) phat dan 2024 (54) phat dan 2024 (55) phat dan 2024 (56) phat dan 2024 (57) phat dan 2024 (58) phat dan 2024 (59) phat dan 2024 (60) phat dan 2024 (61) phat dan 2024 (62) phat dan 2024 (63) phat dan 2024 (64) phat dan 2024 (65) phat dan 2024 (66)

  • Nhận nước tắm Phật

z5465427556394 23616ecf858b21998db43eca87cc11f5 z5465427515382 24ce0e46530d7603dc60393040ea776c z5465427533028 4a1413bfae2020e951c27c835ecc2a76

  • Dùng cơm đạo vị

z5465427495411 1407a0d580b413b05a4e1c64f2b59e41 z5465427473915 206a37ac4d6a5ad3ce3b361b3dd4abaf z5465427453032 c28fba33fcfef0b27d06ac45d5c5a4d3

Tin: Tâm Nhật – Ảnh: Tâm Thanh