Tối ngày 30/09/2020 (nhằm ngày 14/08/Canh Tý), Tu Viện Tường Vân tổ chức lễ Sám Hối thường kỳ trong sự trang nghiêm và thanh tịnh.

Trước khi vào khóa lễ, Đại Đức Thích Chơn Lợi đã quang lâm pháp tòa chia sẻ với đạo tràng qua đề tài “Kiếp Này, Kiếp Sau”. Mỗi người hiện sinh trên cuộc đời là sự chuyển tiếp của chu trình nhân quả. Nhìn quả hiện tại biết nhân quá khứ, nhìn nhân hiện tại biết quả vị lai.

Chính vì thế, Thầy nhắn nhủ: Việc hiểu và ứng dụng lý nhân quả trong đời sống, là mắc xích quan trọng trên lộ trình tu tập, từ bỏ nghiệp nhân xấu ác, thúc đẩy con người chuyển hóa nội tâm và ngoại giới của tự thân. Nỗ lực thực hành các pháp thiện, trang trải tình thương, lòng bao dung đến chúng sinh vạn loại. Nhờ đó, sẽ phần nào giảm thiểu dịch bệnh, thiên tai, lũ lụt… hướng đến đời sống an lành hạnh phúc trong kiếp này và giải thoát viên mãn ở kiếp sau.

Vào lúc 20h00, nghi thức Sám Hối Hồng Danh được diễn ra với sự tham dự của chư Tăng và phật tử Tu Viện Tường Vân.