Tối ngày 27/12/2020 (nhằm ngày 14/11/Canh Tý), Phật tử gần xa cùng trở về Tu Viện Tường Vân thính pháp và tham dự khóa lễ Sám Hối thường kỳ.

19h00, đạo tràng chắp tay cung đón ĐĐ. Thích Tâm Năng quang lâm pháp tòa.

Thông qua ngôn từ giản dị, chân tình Thầy đã chia sẻ cùng đại chúng chủ đề “Tư Tưởng Vãng Sanh Trong Thời Hiện Đại”. Vãng sanh Tây phương Cực lạc là nguyện vọng chính yếu của hành giả tu trì pháp môn Tịnh độ. Nhưng quan điểm vãng sanh không phải đến khi sắp mạng chung, mới hướng niệm để thọ báo cõi liên đài, mà mỗi hành giả hãy thực tập vãng sanh ngay trong từng phút giây hiện tại với ý niệm tỉnh giác, sáng suốt để nhận diện khổ đau nhờ vào câu Phật hiệu.

Bên cạnh đó, hồi hướng sự vãng sanh đến tất cả chúng sanh như phương cách làm rộng mở từ tâm, sống biết yêu thương tha thứ và vun bồi y chánh trang nghiêm ngay cuộc đời này, đó mới là cách vãng sanh đúng nghĩa.

20h00, Chư Tăng và Phật tử Tu Viện Tường Vân trang nghiêm, lễ kính từng danh hiệu Phật trong nghi thức Sám hối diệt tội, tạo năng lượng tích cực, nguyện nghiệp chướng tiêu trừ, chúng sanh an lạc.

Tin: Tâm Lợi, Ảnh: Thanh Thảo

Bài liên quan