Tối ngày 29/01/Nhâm Dần (nhằm ngày 01/03/2022), Phật tử gần xa cùng trở về Tu Viện Tường Vân thính pháp và tham dự lễ Sám hối thường kỳ.

sam hoi 0303 1

sam hoi 0303 3 sam hoi 0303 2

19h00, đạo tràng chắp tay trang nghiêm cung đón TT. Thích Phước Tiến – Trụ trì Tu Viện Tường Vân quang lâm giảng đường chia sẻ pháp thoại với đề tài: “Ôm Tử Thi Vượt Qua Biển Khổ”. Bài giảng được phát trực tiếp trên các kênh thông tin của tu viện, nhằm tạo điều kiện cho thiện nam tín nữ khắp nơi cùng lắng nghe chánh pháp.

sam hoi 0303 4 sam hoi 0303 5 sam hoi 0303 7 sam hoi 0303 9 sam hoi 0303 11

sam hoi 0303 6

20h00, khóa lễ Sám hối được diễn ra trang nghiêm với sự tham dự của chư Tăng và Phật tử Tu Viện Tường Vân.

sam hoi 0303 12 sam hoi 0303 13 sam hoi 0303 14 sam hoi 0303 15 sam hoi 0303 16 sam hoi 0303 17 sam hoi 0303 18 sam hoi 0303 19 sam hoi 0303 20

Tin: Tâm Lợi – Ảnh – Tâm Thanh