Tối ngày 29/02/Nhâm Dần (nhằm ngày 31/03/2022), Phật tử gần xa cùng trở về Tu Viện Tường Vân thính pháp và tham dự lễ Sám hối thường kỳ.

z3317617847486 ec52f5a6ef1063745a959e363732b026 1

19h00, đạo tràng chắp tay cung đón ĐĐ. Thích Tâm Tuệ quang lâm pháp tòa chia sẻ về ý nghĩa và cách thức tu tập qua bài Kinh Nhất Dạ Hiền Giả thuộc Trung Bộ Kinh.

z3317618419016 4a303fe6c8460df45b87ea3904ec5fd1

20h00, khóa lễ Sám hối được diễn ra trang nghiêm với sự tham dự của chư Tăng và Phật tử Tu Viện Tường Vân.

z3317617900027 28412ec0024f410c7c74304019ca8e6e

z3317617874626 9d0b0915f7eeef4b13daf96f8d4d0bc3