Tối ngày 11/01/2021 (nhằm ngày 29/11/Canh Tý), Phật tử gần xa cùng trở về Tu Viện Tường Vân tham dự lễ Sám Hối thường kỳ.

Trước khi vào khóa lễ, đạo tràng chắp tay cung đón TT. Thích Phước Tiến – Trụ trì Tu Viện Tường Vân quang lâm pháp tòa.

Trong pháp thoại này là những lời minh triết mà Thầy muốn gởi gắm và sách tấn đến đại chúng: Người khởi nguyên tu đạo, vì không có Pháp nên đại đa phần đi sai đường, lại tìm cầu quả vị giải thoát ở phương trời cao viễn, rốt cuộc đau khổ, tuyệt vọng.

Nhân đó, Thầy nhấn mạnh: Pháp ở đây không tách rời thế gian, mà phải hội nhập cuộc đời, ứng hóa đa phương mọi lĩnh vực nhằm quán sát tâm để thấu rõ. Tâm khai mở thì trí bừng sáng, trí tuệ nhận diện khổ đau và đưa đến đời sống bình an và hạnh phúc.

Vào lúc 20h00, nghi thức Sám Hối Hồng Danh diễn ra trang nghiêm với sự tham dự của chư Tăng và Phật tử Tu Viện Tường Vân. 

Sau đây là một số hình ảnh:

Phật tử thính pháp tại giảng đường

Thời khóa sám hối

Tin: Tâm Lợi, Ảnh: Tâm Thanh

Bài liên quan