Vào tối ngày 14/02/Giáp Thìn (23/03/2024), đông đảo Phật tử gần xa trở về Tu viện Tường Vân tham dự lễ sám hối thường kỳ. IMG 20240323 194016 00 035 PureShot

DSC 0088 DSC 0091

IMG 20240323 193908 00 031 PureShot DSC 0098

Trước khi vào lễ sám hối, TT. Thích Phước Tiến – Trụ trì Tu viện Tường Vân quang lâm pháp tòa chia sẻ đến đại chúng với đề tài: Thâm ý câu “Bất lập văn tự” trong Thiền tông.

DSC 0129

DSC 0101    DSC 0136

Thông qua pháp thoại, Thượng tọa đã nhấn mạnh đến các giá trị đặc biệt của chánh Pháp và sự phát triển trong thời điểm hiện tại. Ngoài ra, Thầy còn chú trọng nói đến việc nhận thức cũng như vận dụng giáo pháp thông qua lời Phật dạy của người Phật tử trong quá trình tu học cũng như truyền bá sao cho đúng theo tinh thần: khế lý, khế cơ, khế thời, khế xứ để đạt được hiểu quả tốt nhất, tránh những sai lầm trong đời tu.

DSC 0113 DSC 0137

DSC 0103

Sau đó, Chư tôn đức Tăng đã hướng dẫn thiện nam tín nữ thực hành nghi thức sám hối trong không khí trang nghiêm, thanh tịnh.

IMG 20240323 201331 00 036 PureShot IMG 20240323 201414 00 038 PureShot IMG 20240323 201651 00 043 PureShot

DSC 0163

DSC 0167

DSC 0148

DSC 0142  DSC 0150 DSC 0151 DSC 0152 DSC 0157

Tin: Tâm Nhật – Ảnh: Tâm Thanh