Tối ngày 14/09/Quý Mão (28/10/2023), Tu viện Tường Vân trang nghiêm diễn ra buổi lễ sám hối thường kỳ với đông đảo Phật tử gần xa về tham dự.

103A1293103A1290

Trước diễn ra khóa lễ, ĐĐ. Thích Tâm Lợi – Ủy viên Ban Hoằng pháp PG Tp. HCM, Phó ban Ban Hoằng Pháp PG H. Bình Chánh đã chia sẻ cùng đạo tràng pháp đối thoại với chủ đề: “Khéo Léo Vượt qua Nghiệp Chướng ”.

103A1348

Thông qua bài giải, Đại đức nghiên cứu sư đã phân tích sâu sắc về chu trình vận hành và chi phối của nghiệp đến đời sống thực tại, từ đó giúp cho mỗi người nỗ lực vượt qua chướng duyên, siêng tu tịnh nghiệp, hướng đến một đời sống an lạc.

103A1359 103A1363 103A1303 103A1304

Sau đó, chư tôn đức Tăng đã quang lâm đại hùng Phật điện, hướng dẫn Phật tử nghi thức sám hối trong không khí trang nghiêm, thanh tịnh.

103A1367 103A1371 103A1376 103A1407

Sau đây là một số hình ảnh

103A1306 103A1310

103A1301 103A1307 103A1308 103A1311 103A1315 103A1317 103A1319 103A1322 103A1325 103A1327 103A1331 103A1333 103A1334 103A1337 103A1366 103A1368 103A1369 103A1373 103A1374 103A1375 103A1376 103A1377 103A1378 103A1382 103A1384 103A1385 103A1387 103A1389 103A1391 103A1392 103A1393 103A1396 103A1397 103A1398 103A1399 103A1402 103A1405 103A1407 103A1410 103A1411

Tín: Tâm Nhật – Ảnh: Tâm Thiền