Tối ngày 08.01.2020 (nhằm ngày 14.12.Kỷ Hợi), quý Phật tử gần xa đã trở về Tu Viện Tường Vân thính pháp và tham dự Lễ Sám Hối thường kỳ.

Đúng 7h00, Đạo tràng chắp tay trang nghiêm cung đón Thượng Tọa Thích Phước Tiến, trụ trì Tu Viện Tường Vân quang lâm pháp tòa.

Thông qua buổi pháp thoại với đề tài: “Làm sao có được tâm từ?”, Thượng Tọa đã nêu lên giá trị tình thương rất cần thiết trong xã hội hiện nay. Tình thương không chỉ dừng lại ở phạm vi đối tượng, gia đình, mà nó lan tỏa ra mọi mặt của đời sống. Người có tình thương chân thật, sẽ tự tô bồi nhân cách cá nhân, biết yêu thương, đoàn kết, giúp đỡ nhau vượt qua khó khăn thử thách, làm thăng hoa bao giá trị đạo đức.

Bên cạnh đó, tình thương cũng là biểu hiện của tâm Từ, một trong Tứ Vô Lượng Tâm của Đức Phật. Do tâm Từ nên phát sinh lời nói, hành động và suy nghĩ nhu hòa từ ái, mang lại cho mình và người niềm an vui, hạnh phúc.

Vào lúc 8h00 : Trong không khí trang nghiêm, buổi Lễ Sám Hối Hồng Danh được diễn ra với sự tham gia của chư Tăng và phật tử Tu Viện Tường Vân.


Sau đây là một số hình ảnh:

Phật tử thính pháp tại giảng đường


Thượng Tọa Thích Phước Tiến đang thuyết pháp

Thời khóa sám hối

Bài liên quan