Tối ngày 29/09/ Kỷ Hợi, quý Phật tử gần xa đã trở về Tu Viện Tường Vân thính pháp và  tham dự buổi lễ sám hối thường kỳ.

Đúng 19h, Đại Đức Thích Tâm Năng đã quang lâm giảng đường và chia sẻ pháp thoại cùng toàn thể đại chúng với chủ đề: Sám hối có hết nghiệp hay không?

Với phong cách linh hoạt, ngôn từ bình dị, trong bài giảng, Thầy đã bày tỏ: Sám hối theo đúng nghĩa là ăn năn lỗi lầm đã tạo ra từ quá khứ và nguyện chừa bỏ không tái phạm những sai trái về sau. Cho nên thực tế, sám hối thì chưa thể làm cho con người hết tội. Căn bản muốn hết tội thì người tạo tội phải trả nghiệp hoặc tạo thêm nhiều thiện phước hay người đó đã giác ngộ hoàn toàn.

Sau thời pháp thoại, toàn thể chư tăng và Phật tử đã cử hành nghi thức sám hối hồng danh tại Đại Hùng Phật Điện trong sự trang nghiêm và thanh tịnh.