Tối ngày 24.12.2019 (nhằm ngày 29.11.Kỷ Hợi), quý Phật tử gần xa cùng trở về Tu Viện Tường Vân thính pháp và tham dự Lễ Sám Hối thường kỳ.

Đúng 19h00, toàn thể đại chúng thành tâm cung đón Đại Đức Thích Chơn Lợi quang lâm pháp tòa.

Qua chủ đề “Đường Đi Của Nghiệp”, Thầy đã nêu lên triết lý Nghiệp trong giai trình tu tập. Nếu gieo nghiệp ác sẽ kết thành quả ác, nếu gieo nghiệp thiện sẽ kết thành quả thiện.

Mỗi người thông hiểu được Nghiệp của mình, nên những khi gặp khó khăn, thử thách ta không bi quan, yếm thế, oán than cho số phận hay trách cứ đấng thần linh nào cả, mà vui vẻ đón nhận, vươn lên vượt qua chướng duyên nghịch cảnh. Tích cực đoạn trừ các nghiệp ác, tinh tấn thực hành các nghiệp lành, để tự mỗi cá nhân xây dựng và hoàn thiện một đời sống an lành hạnh phúc.

Sau thời pháp thoại, buổi lễ sám hối được diễn ra trang nghiêm với sự tham dự của chư Tăng và Phật tử Tu Viện Tường Vân.

Bài liên quan