Trong 2 ngày 18–19/02/ Tân Sửu, Tu Viện Tường Vân trang nghiêm tổ chức thời khóa trì tụng Kinh Phổ Môn và đảnh lễ Ngũ Bách Danh nhân vía đức Bồ Tát Quán Thế Âm đản sanh.

viaquanam30031

Quán Thế Âm là vị Bồ Tát có đầy đủ lòng vị tha, đức hy sinh và năng lực từ bi, luôn luôn quán sát âm thanh cầu cứu của thế gian mà tùy duyên hiện thân hóa độ. Trong giai đoạn dịch bệnh đang là, thì việc hướng tâm về Ngài như nơi nương tựa tâm linh vững chắc, trọn vẹn lòng tin vào tha lực của Bồ tát che chở, giải trừ mọi tai ách, khổ đau.

viaquanam30037

Mở đầu buổi lễ, TT. Thích Phước Tiến – Trụ trì Tu Viện Tường Vân cùng chư Tôn Đức Tăng đã niêm hương bạch Phật, đảnh lễ Tam Bảo. Tiếp đến, đại chúng tụng bài Kinh Phổ Môn và hướng về tôn tượng Bồ Tát Quán Thế Âm nhất tâm đảnh lễ Ngũ Bách Danh, từng danh hiệu nhiệm mầu được lạy một cách nhẹ nhàng thành kính, tất cả cùng nguyện cầu cho đất nước thái bình, gia đình hạnh phúc.

Sau cùng là hồi hướng và kết thúc trong niềm hoan hỷ của mọi người tham dự.


Sau đây là một số hình ảnh:

viaquanam30032 viaquanam30033 viaquanam30034 viaquanam30035 viaquanam30036 viaquanam30038 viaquanam30039 viaquanam300310 viaquanam300311 viaquanam300312 viaquanam300313 viaquanam300314 viaquanam300315 viaquanam300316

Tin: Tâm Lợi – Ảnh: Tâm Thanh

Bài liên quan