Trong 2 ngày 18 – 19/02/ Giáp Thìn (27 – 28/03/2024) , đông đảo Phật tử trở về Tu Viện Tường Vân tham dự khóa lễ  trì tụng Kinh Phổ Môn và lạy Ngũ Bách Danh nhân vía đức Bồ Tát Quán Thế Âm đản sanh.

via quan am 2024 (1)

via quan am 2024 (5)

via quan am 2024 (10)

Bồ tát Quan Thế Âm được xem là vị Bồ Tát phổ biến nhất trong tín ngưỡng dân tộc Việt Nam, được gọi với cái tên thân thương “Mẹ hiền Quán Âm”. Ngài có oai đức rộng lớn, lòng từ bi vô lượng, luôn quán sát âm thanh cầu cứ khắp thế gian mà tùy duyên hiện thân hóa độ. Với đầy đủ tâm lực, trí lực và nguyện lực sâu dày, Ngài là chỗ dựa tâm linh cho mọi người hướng đến với mong muốn được sự che chở, giải trừ mọi tai ách, khổ đau.

via quan am 2024 (20)

via quan am 2024 (11)

via quan am 2024 (14)

via quan am 2024 (3)

DSC 0197

via quan am 2024 (15)

via quan am 2024 (16)

via quan am 2024 (17)

Mở đầu buổi lễ, chư Tôn Đức Tăng đã niêm hương bạch Phật, đảnh lễ Tam Bảo và hướng dẫn đại chúng tụng bài Kinh Phổ Môn. Sau đó, toàn thể đạo tràng hướng về tôn tượng Bồ Tát Quán Thế Âm nhất tâm đảnh lễ Ngũ Bách Danh, từng danh hiệu nhiệm mầu được lạy một cách nhẹ nhàng, với tấm lòng chí thành, tất cả cùng nguyện cầu cho đất nước thái bình, nhà nhà an cư lạc nghiệp, người người được ấm no hạnh phúc.

via quan am 2024 (7)

via quan am 2024 (18)

via quan am 2024 (21)

via quan am 2024 (22)

via quan am 2024 (23)

Tin: Tâm Nhật – Ảnh: Tâm Thanh