Vào tối ngày 29/09/Quý Mão (12/11/2023), đông đảo Phật tử gần xa trở về Tu viện Tường Vân tham dự buổi lễ sám hối thường kỳ.

sam hoi 12112023 (1)

sam hoi 12112023 (3)

Trước khi vào lễ sám hối, Đại Đức Thích Tâm Năng – Phó thư ký kiêm Chánh văn phòng Ban Hoằng Pháp Phật giáo huyện Bình Chánh đã quang lâm pháp tòa với đề tài: “Ngũ uẩn trong tư tưởng kinh Pháp Hoa – Thọ uẩn”. Qua bài pháp thoại, Đại đức giảng sư đã truyền trao những kiến thức qua việc làm rõ khái niệm về thọ uẩn và các hành tướng được biểu hiện trong kinh Pháp Hoa, từ đó giúp cho đại chúng áp dụng vào trong thực tiễn cuộc sống nhằm chuyển hóa thân tâm theo đúng giáo pháp, là những hành trang trên bước đường tu nhân học Phật sau này.

sam hoi 12112023 (8)

sam hoi 12112023 (6)

Sau thời pháp thoại, Chư tôn đức Tăng cùng các thiện nam, tín nữ Phật tử thực hành nghi thức sám hối trong không khí trang nghiêm, thanh tịnh.

Sau đây là một số hình ảnh:

 sam hoi 12112023 (2)  sam hoi 12112023 (4) sam hoi 12112023 (5)  sam hoi 12112023 (7)  sam hoi 12112023 (9) sam hoi 12112023 (10) sam hoi 12112023 (11) sam hoi 12112023 (12) sam hoi 12112023 (13) sam hoi 12112023 (14) sam hoi 12112023 (15) sam hoi 12112023 (16) sam hoi 12112023 (17) sam hoi 12112023 (18) sam hoi 12112023 (19) sam hoi 12112023 (20) sam hoi 12112023 (21)

Tin: Tâm Nhật – Ảnh: Tâm Thiền