Vào tối ngày 29/11/Quý Mão (10/01/2024) Phật tử gần xa cùng trở về đạo tràng Tu viện Tường Vân tham dự lễ sám hối thường kỳ.

Trước khi vào lễ sám hối, ĐĐ. Thích Tâm Lợi – UV Ban Hoằng Pháp PG TP.HCM, Phó Trưởng BHP PG huyện Bình Chánh đã quang lâm pháp tòa chia sẻ cùng đại chúng đề tài: “Noi Trí Phật Để Soi Đường Con Đi”.

DSC 4524 DSC 4530 DSC 4531

Thông qua pháp thoại, Thầy đã nhắn nhủ rằng: Một chúng sanh chưa giác ngộ phải nương vào trí Phật để thấu rõ được sự thật, trí Phật chính là giáo pháp tuệ giác mà Đức Phật đã thiết thân chứng nghiệm và truyền dạy. Người có tuệ giác sẽ luôn kiểm soát tốt thân tâm, ít phạm phải những sai lầm, có trí quán sát và hướng đến trạng thái an lạc cho đời sống tu hành ở nơi thế gian, cho đến xuất thế gian.

Sau đó, Chư tôn đức Tăng đã quang lâm đại hùng Phật điện, hướng dẫn thiện nam tín nữ thực hành nghi thức sám hối trong không khí trang nghiêm, thanh tịnh.

DSC 4567

DSC 4605

Sau đây các hình ảnh ghi nhận được:

  • Thời thính pháp:

DSC 4511 DSC 4516 DSC 4519 DSC 4524 DSC 4530 DSC 4531 DSC 4534 DSC 4535 DSC 4538 DSC 4539 DSC 4543 DSC 4544  DSC 4553 DSC 4554

  • Lễ Sám hối:

DSC 4567 DSC 4570 DSC 4576 DSC 4577 DSC 4579 DSC 4586 DSC 4588 DSC 4589 DSC 4597 DSC 4599 DSC 4605 DSC 4608

 

Tin: Tâm Lợi – Ảnh: Tâm Thanh