Y cứ truyền thống giới luật, mỗi năm đến tháng 4 âm lịch, hàng đệ tử xuất gia cùng tập trung lại một trú xứ để An cư Kiết hạ trong ba tháng, nhằm học hỏi giáo điển và chuyên tâm hành thiền khai mở trí tuệ.

Những năm qua, trường hạ Tu Viện Tường Vân được sự quan tâm và chỉ đạo của BTS PG huyện Bình Chánh, các khóa hạ được tổ chức trang nghiêm và thành tựu viên mãn. Trên tinh thần đó, mùa an cư năm nay, Thượng Tọa Thích Phước Tiến – Trụ trì Tu Viện Tường Vân – hóa chủ hạ trường; dù bận nhiều công tác Phật sự, nhưng vẫn luôn luôn gần gũi, sát cánh với chư Tăng trong các thời khóa tu học.

Kinh hành

Khởi đầu của một ngày tu trú dạ lục thời, là bài thần chú Thủ Lăng Nghiêm với giọng tụng trầm hùng, hòa cùng tiếng mõ nhịp đều tạo thanh âm an lạc, giải thoát. Những buổi công phu, kinh hành niệm phật, chấp tác trồng rau v.v… nối tiếp nhau. Sau cùng là thời tọa thiền dưới sự hướng dẫn của Thượng Tọa trụ trì, để hành giả sơ khởi thực tập, đạt được phút giây tĩnh lặng nội tâm.

Tọa thiền dưới sự hướng dẫn của Thượng Tọa trụ trì
Tụng Kinh
Chấp tác
Học Kinh Luật

Trong ba tháng an cư, ngoài các thời khóa công phu sáng chiều, việc học hỏi giáo pháp cũng được chú trọng, ưu tiên. Chính vì thế, Ban tổ chức trường hạ đã thỉnh quý Giảng sư, để giảng dạy các môn học:

HT. Thích Thiện Lạc giảng môn Phật Học Chuyên Đề
HT. Thích Nhật Hỷ giảng môn Phật Học Danh Số
TT. Thích Huệ Minh giảng Chuyên Đề Phật Học
TT. Thích Tắc Huê giảng môn Kinh Đại Bảo Tích
TT. Thích Phước Tiến giảng môn Kinh Duy Ma
TT. Thích Quảng Thiện giảng môn Kinh Tạng Nikayas
TT. Thích Minh Bình giảng môn Nghi Lễ Thiền Môn
TT. Thích Phước Nghĩa giảng Luật Tỳ Kheo
ĐĐ. Thích Trí Minh giảng môn Kinh Lăng Già

Từng câu, từng chữ, từng lời khuyến tấn đã kiến tạo niềm tin kiên cố, làm hành trang cho các hành giả trong quá trình huân tu tấn đạo.

thoi khoa sinh hoat

Sau đây là một số hình ảnh sinh hoạt tại trường hạ Tu Viện Tường Vân

Tụng Kinh

Học Kinh Luật

HT. Thích Huệ Đăng chia sẻ cùng chư Tăngsinh hoat truong ha 2020 42

HT. Thích Thiện Lạc giảng môn Phật Học Chuyên Đề

TT. Thích Tắc Huê giảng môn Kinh Đại Bảo Tích TT. Thích Minh Bình giảng môn Nghi Lễ Thiền Môn

DSC 6876

TT. Thích Phước Tiến giảng môn Kinh Duy MaDSC 6883aDSC 6886

TT. Thích Phước Nghĩa giảng môn Luật Tỳ Kheo

TT. Thích Quảng Thiện giảng môn Kinh Tạng Nikayas

HT. Thích Nhật Hỷ giảng môn Phật Học Danh Số0d57989fc1b33ded64a2

ĐĐ. Thích Trí Minh giảng môn Kinh Lăng Già 76f02b083a24c67a9f35

Chấp tác

Cúng quả đường

Kinh Hành

Tụng Kinh tối

Ngồi Thiền (hoặc Trì Chú Đại Bi)

Bài liên quan