Tối ngày 14/7/ Quý Mão (nhằm ngày 29/08/2023) tại đạo tràng Tu viện Tường Vân đã long trọng diễn ra buổi lễ thuyết pháp và thắp nến tri ân với sự tham dự của hơn 1.000 phật tử gần xa.

vu lan 2023 thap nen tri an (3)

Trước thời pháp thoại, các ca nghệ sĩ đã có những tiết mục hát cúng dường cho toàn thể đại chúng. Tiếp đến, đạo tràng chắp tay trang nghiêm cung đón TT. Thích Phước Tiến – Trụ trì Tu viện Tường Vân quang lâm pháp tòa chia sẻ với đề tài: “Khổ Vì Con”.  Thông qua đó, Thượng tọa đã nhấn mạnh đến công ơn sâu dày của cha mẹ với biết bao cực khổ tảo tần vì con, cũng như nhắc nhở đến những bổn phận, trách nhiệm của người con đối với hai đấng sinh thành.

vu lan 2023 thap nen tri an (5)

Sau thời pháp thoại là buổi lễ thắp nến tri ân chủ đề: “GÁNH CON GÁNH CẢ CUỘC ĐỜI” với sự quang lâm chứng minh của Thượng tọa trụ trì cùng chư Tăng tại Tu viện Tường Vân. Những ngọn nến được thắp lên như soi sáng về các giá trị lớn lao của tinh thần hiếu đạo trong lòng người con Phật nhân mùa hiếu hạnh Vu lan.

vu lan 2023 thap nen tri an (27)

vu lan 2023 thap nen tri an (64)

Sau đây là một số hình ảnh:

vu lan 2023 thap nen tri an (1) vu lan 2023 thap nen tri an (2)  vu lan 2023 thap nen tri an (4)  vu lan 2023 thap nen tri an (6) vu lan 2023 thap nen tri an (7) vu lan 2023 thap nen tri an (8) vu lan 2023 thap nen tri an (9) vu lan 2023 thap nen tri an (10)   vu lan 2023 thap nen tri an (13) vu lan 2023 thap nen tri an (14) vu lan 2023 thap nen tri an (15) vu lan 2023 thap nen tri an (16) vu lan 2023 thap nen tri an (17) vu lan 2023 thap nen tri an (18) vu lan 2023 thap nen tri an (19) vu lan 2023 thap nen tri an (20) vu lan 2023 thap nen tri an (21) vu lan 2023 thap nen tri an (22)

Thắp nến tri ân
vu lan 2023 thap nen tri an (23) vu lan 2023 thap nen tri an (24) vu lan 2023 thap nen tri an (25) vu lan 2023 thap nen tri an (26)  vu lan 2023 thap nen tri an (28) vu lan 2023 thap nen tri an (29) vu lan 2023 thap nen tri an (30) vu lan 2023 thap nen tri an (31) vu lan 2023 thap nen tri an (32) vu lan 2023 thap nen tri an (33) vu lan 2023 thap nen tri an (34) vu lan 2023 thap nen tri an (35) vu lan 2023 thap nen tri an (36) vu lan 2023 thap nen tri an (37) vu lan 2023 thap nen tri an (38) vu lan 2023 thap nen tri an (39) vu lan 2023 thap nen tri an (40) vu lan 2023 thap nen tri an (41) vu lan 2023 thap nen tri an (42) vu lan 2023 thap nen tri an (43) vu lan 2023 thap nen tri an (44) vu lan 2023 thap nen tri an (45) vu lan 2023 thap nen tri an (46) vu lan 2023 thap nen tri an (47) vu lan 2023 thap nen tri an (48) vu lan 2023 thap nen tri an (49) vu lan 2023 thap nen tri an (50) vu lan 2023 thap nen tri an (51) vu lan 2023 thap nen tri an (52) vu lan 2023 thap nen tri an (53) vu lan 2023 thap nen tri an (54) vu lan 2023 thap nen tri an (55) vu lan 2023 thap nen tri an (56) vu lan 2023 thap nen tri an (57) vu lan 2023 thap nen tri an (58) vu lan 2023 thap nen tri an (59) vu lan 2023 thap nen tri an (60) vu lan 2023 thap nen tri an (61) vu lan 2023 thap nen tri an (62) vu lan 2023 thap nen tri an (63)  vu lan 2023 thap nen tri an (65) vu lan 2023 thap nen tri an (66) vu lan 2023 thap nen tri an (67) vu lan 2023 thap nen tri an (68) vu lan 2023 thap nen tri an (69) vu lan 2023 thap nen tri an (70) vu lan 2023 thap nen tri an (71) vu lan 2023 thap nen tri an (72) vu lan 2023 thap nen tri an (73) vu lan 2023 thap nen tri an (74) vu lan 2023 thap nen tri an (75) vu lan 2023 thap nen tri an (76) vu lan 2023 thap nen tri an (77) vu lan 2023 thap nen tri an (78) vu lan 2023 thap nen tri an (79) vu lan 2023 thap nen tri an (80) vu lan 2023 thap nen tri an (81) vu lan 2023 thap nen tri an (82) vu lan 2023 thap nen tri an (83) vu lan 2023 thap nen tri an (84) vu lan 2023 thap nen tri an (85) vu lan 2023 thap nen tri an (86) vu lan 2023 thap nen tri an (87) vu lan 2023 thap nen tri an (88) vu lan 2023 thap nen tri an (89)

 Tin: Tâm Nhật – Ảnh: Tâm Thiền