Tối ngày 29/10/ Kỷ Hợi,quý Phật tử  gần xa đã trở về Tu Viện Tường Vân thính pháp và tham dự buổi lễ sám hối thường kỳ.

sam hoi 2511 1

Vào lúc 19h, Đại Đức Thích Tâm Tuệ cũng đã trở về giảng đường và chia sẻ cùng với toàn thể đại chúng qua đề tài: Nhận thức tu tập qua bài Kinh GaNaKa Moggalana. sam hoi 2511 2 sam hoi 2511 3 sam hoi 2511 4

Với lối giảng bình dị, thông qua bài kinh, Thầy đã phân tích cũng như đưa ra một lộ trình tu học của đạo Phật nhằm giúp quý Phật tử trải nghiệm và thực tập con đường giáo pháp này để hướng đến đời sống an vui, giải thoát. 

sam hoi 2511 5 sam hoi 2511 6 sam hoi 2511 7 sam hoi 2511 8 sam hoi 2511 9

Sau thời pháp thoại, buổi lễ sám hối hồngdanh đã được diễn ra với sự hiện diện của chư tăng và quý Phật tử trong không khí trang nghiêm và thanh tịnh.

sam hoi 2511 10 sam hoi 2511 11 sam hoi 2511 12 sam hoi 2511 13 sam hoi 2511 14 sam hoi 2511 15 sam hoi 2511 16 sam hoi 2511 17 sam hoi 2511 18 sam hoi 2511 19 sam hoi 2511 20 sam hoi 2511 21 sam hoi 2511 22

Bài liên quan