Sáng ngày 14/7/ Nhâm Dần (nhằm ngày 11/8/2022), tại tịnh nghiệp đạo tràng Tu Viện Tường Vân long trọng tổ chức lễ Tự Tứ, Tạ Pháp và Dâng Pháp Y công đức nhân mùa Vu Lan Báo Hiếu PL.2566. 

Tự Tứ là pháp được thực hiện vào ngày cuối cùng của ba tháng an cư. Theo nghi thức này, hành giả cầu thỉnh chư Tỳ kheo đồng tu chỉ lỗi để nhận ra sự thiếu sót, sai lầm mà sám hối, nhằm phát triển hạnh lành, trưởng dưỡng sự thanh tịnh của tự thân.

man ha 2022 2

Buổi lễ Tự Tứ diễn ra dưới sự chứng minh và tham dự của chư Tôn Đức TT BTS PG huyện Bình Chánh, Ban chức sự trường hạ, cùng chư hành giả an cư.

man ha 2022 7

Nhân dịp này, hành giả đã tác pháp Khánh Tuế chư Tôn Đức và kính dâng lời tri ân quý Ngài đã tạo điều kiện tốt nhất cho việc tu tập trong ba tháng. Ban đạo từ, HT. Thích Thiện Lạc – Chứng minh BTS PG huyện Bình Chánh kiêm Thiền chủ trường hạ, tán thán tinh thần tu học của đại chúng và nhắn nhủ khi trở về trú xứ, hãy tích cực vun bồi hạt giống trí tuệ, ngõ hầu khai mở tâm thức ngày thêm sáng tỏ.

09h00, nghi thức Dâng Pháp Y Ca Sa được cử hành trang nghiêm tại trai đường. Quang lâm chứng minh có sự hiện diện của HT. Thích Tịnh Hạnh, HT. Thích Như Tín – Đồng Thành viên Hội đồng Chứng minh TW GHPGVN, Chứng minh BTS PG TP. HCM; HT. Thích Thiện Tánh – Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự TW, Cố vấn BTS PG TP; cùng chư Tôn Đức TT BTS PG TP; chư Tôn Đức BTS PG huyện Bình Chánh; Ban chức sự hạ trường; quý Giáo thọ sư; cùng chư Tăng tại trường hạ Tu Viện Tường Vân; chư Ni Chùa Phước Thiện và Chùa Liên Hoa đồng tham dự.

man ha 2022 11

Phật tử Tâm Thiện đã đại diện các Phật tử tác bạch cúng dường, nguyện cầu quốc thới dân an, gia đình hạnh phúc. Thay lời chư Tôn Đức, HT. Thích Huệ Minh – Trưởng Ban BTS PG huyện Bình Chánh, Phó Thiền chủ trường hạ, đã tán dương sự phát tâm của các phật tử và nêu rõ giá trị phước báu thù thắng khi cúng dường chư Tăng sau ba tháng nghiêm trì giới pháp.

man ha 2022 14

Chiều cùng ngày, vào lúc 14h00 chư Tăng nội tự đã tác bạch khánh tuế TT. Thích Phước Tiến – Trụ trì Tu Viện Tường Vân, kính mừng Thượng Tọa ân sư tăng thêm hạ lạp, cầu nguyện Thầy pháp thể khinh an, phật sự viên thành.

man ha 2022 37

Sau đây là một số hình ảnh:

man ha 2022 1 man ha 2022 3 man ha 2022 4 man ha 2022 5 man ha 2022 6 man ha 2022 8 man ha 2022 9 man ha 2022 10 man ha 2022 12

Nghi thức Dâng Pháp Y Ca Sa được cử hành trang nghiêm tại trai đường man ha 2022 13 man ha 2022 15 man ha 2022 16 man ha 2022 18 man ha 2022 19 man ha 2022 20 man ha 2022 21 man ha 2022 22 man ha 2022 23 man ha 2022 24 man ha 2022 25 man ha 2022 26 man ha 2022 27 man ha 2022 28 man ha 2022 29 man ha 2022 30 man ha 2022 31 man ha 2022 32 man ha 2022 33 man ha 2022 34 man ha 2022 35

Chư Tăng tác bạch khánh tuế Thượng Tọa Trụ trì, cầu nguyện Thầy pháp thể khinh an, Phật sự viên thành. man ha 2022 36man ha 2022 38 man ha 2022 39

Tin: Tâm Tuệ – Ảnh: Tâm Thanh