Trong 2 ngày 18–19/09/Quý Mão (01– 02/11/2023), đông đảo Phật tử gần xa trở về Tu viện Tường Vân tham dự lễ vía Đức Bồ Tát Quan Thế Âm xuất gia.

103A1965

Bồ tát Quan Thế Âm, còn được gọi là Bồ tát Quán Tự Tại (Avalokitesvara Bodhisattva), xuất hiện nhiều trong các kinh điển đại thừa. Ngài tượng trưng cho từ bi và trí tuệ, dùng năng lực “Nhĩ căn viên thông” để quán sát hết âm thanh kêu khổ của khắp pháp giới chúng sanh, nên khi có tiếng niệm danh hiệu Ngài hay tiếng cầu xin, Ngài đều tùy duyên cảm ứng hóa độ để cứu khỏi khổ đau, tai nạn

Mở đầu buổi lễ, TT. Thích Phước Tiến Trụ trì Tu viện Tường Vân cùng chư tôn đức Tăng đã niêm hương bạch Phật, đảnh lễ Tam Bảo và tụng kinh Phổ Môn. Sau đó, đại chúng hướng về tôn tượng Tây phương Tam Thánh nhất tâm đảnh lễ Ngũ Bách Danh, tất cả cùng nguyện cầu cho đất nước thái bình, gia đình hạnh phúc, thâm tâm an lạc.

103A2051

103A1875

Sau cùng là hồi hướng và kết thúc trong niềm tin hoan hỷ của mọi người tham dự.

Sau đây là một số hình ảnh

103A1870 103A1892 103A1888 103A1874  103A1878 103A1885 103A1880 DJI 0686

103A1893 103A1945 103A1942 103A1938 103A1936 103A1933 103A1931 103A1929 103A1926 103A1924 103A1922 103A1916 103A1915 103A1912 103A1907 103A1904 103A1903 103A1901 103A1900 103A1896103A1985 103A2038 103A2041 103A2059 103A2065 103A2055 103A2061 103A2073 103A2076 103A2079

  Tin: Tâm Nhật – Ảnh: Tâm Thiền